Nyheter

Stort utbytte av øvelse

NCC gjennomførte onsdag kveld en beredskapsøvelse med ulykke under asfaltarbeid. - En meget viktig og vellykket øvelse, sier HMS-sjef Bjørn Ramstad i NCC Industry.

Sikkerhet i fokus på svensk-norsk prosjekt

Sikkerhet og brannslukking sto i fokus når Svante Hagman besøkte det svensk-norske prosjektet E18 Knapstad-Retvet i Norge under Health and Safety week.

Åpnet HMS-uka med øvelse

På prosjektet Abels Hus i Trondheim ble HMS-uka åpnet med kriseøvelse gjennomført av et eksternt byrå, som spesialiserer seg på å arrangere kriseøvelser.

NCC bygger sikkerhetskultur med HMS-uke

Denne uken retter NCC fokuset på sikkerheten til sine ansatte. En felles HMS-uke for alle 18 000 ansatte i NCC-konsernet gjennomføres.

Åpning av NCC Grenland Massegjenvinning

Torsdag 28. april var det offisiell åpning av NCC Grenland Massegjenvinning (NCC GMG) i Skien. NCC GMG er deponi for rene masser og et pukkverk som også produserer og selger jord og bark.

NCC prosjekt er nominert til Statens byggeskikkspris

Ulsmåg skole i Bergen er ett av syv bygg som er nominert til Statens byggeskikkpris for 2016.

Første samling for ung@ncc

24 nyansatte i NCC har denne uken vært samlet på Fornebu for å bli bedre kjent. Ikke bare er de nyansatte, de er også nyutdannede og har sin første «voksen-jobb» i NCC.

Stor redningsøvelse i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika

I morgentimene tirsdag 23. februar arrangerte Statens vegvesen, entreprenøren NCC og Asker og Bærum Brannvesen en stor redningsøvelse i Bjørnegårdtunnelen i Sandvika.

NCC inngikk storkontrakt på Haakonsvern

Torsdag 28.januar inngikk Forsvarsbygg generalentreprisekontrakt med NCC for bygging av MJKs nye lokaler på Haakonsvern.

Møt NCC på Skandinavisk Online Karrieremesse

Vi går nye veier for å møte spennende kandidater. Nå inviterer vi deg til å møte oss på Skandinavisk Online Karrieremesse den 6. september.

Miljøkompetanse ga NCC Alcoa-kontrakt

NCC Construction Norway er tildelt kontrakt av Alcoa Norway for utbygging og oppgradering av Alcoas kaianlegg i Mosjøen. I oppdraget inngår også miljømudring av sjøbunnen og sikker deponering av massene. Kontrakten er på MNOK 205.