Ledige kontorlokaler

NCC Property Development utvikler og selger kommersielle eiendommer i storbyregionene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Virksomheten fokuserer på kontor-, handels- og logistikkeiendommer i gode områder. Arbeidet omfatter hele verdikjeden, fra prosjektidé og analyse til eiendomskjøp. Konseptutvikling, produksjon og til slutt salg.