NCC oppgraderer stasjoner for nye tog i Oslo-regionen

Anleggsarbeidene med stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen er startet. Her skal NCC forlenge og tilpasse åtte jernbanestasjoner, slik at de er klare for nye togsett som skal trafikksettes i 2025/26.

Åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen skal ombygges og tilpasses som del av prosjektet Stasjonstiltak Strømmen – Oslo – Ski, som NCC gjennomfører på oppdrag for Bane NOR.

De første hovedarbeidene starter opp i slutten av juni og gjennomføres under et tre uker langt togbrudd. Da skal plattformer på Haugenstua, Fjellhamar og Strømmen forlenges, som medfører en rekke arbeider tett på jernbanespor. Ved Haugenstua og Fjellhamar er NCC allerede godt i gang med de forberedende anleggsarbeider.

– Under sommerens brudd skal vi blant annet utføre sprengningsarbeider, spunting samt tilpasninger av eksisterende infrastruktur til nye plattformer. Dette er i stor grad arbeider som skal gjøres i og nært spor, forteller anleggsleder Even Jarle Thun og arbeidsleder Kim Christensen i NCC.

– Det er klart det er godt å være i gang, sier prosjektleder Jon Børresen fra Bane NOR.

  Dette er et prosjekt som vil bidra til en bedre hverdag for de reisende på lokaltogene i Oslo-området, ved å legge til rette for nye togsett med bedre komfort, bedre driftssikkerhet og større passasjerkapasitet. Så for oss er dette et viktig prosjekt, som vi er stolte over å jobbe med.

Togbrudd i sommer

Sommerens togbrudd starter 29-juni og skal pågå fram til 22.juli. Da stanses togtrafikken gjennom stasjonene. I tillegg til Haugenstua, Fjellhamar og Strømmen, er også stasjonene Grorud, Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus omfattet av oppgraderingsprosjektet. På Kolbotn stasjon skal det også bygges en sikrere og bedre adkomst, og i sommerbruddet skal spunt- og pelearbeider gjennomføres som del av dette.

Oppgraderingsarbeidene skal i stor grad gjennomføres nært og i spor, og berører blant annet også kontaktledninger. For at dette skal kunne utføres på en sikker måte kreves stans i togtrafikken.

– HMS er avgjørende for alt vi gjør, og et togstopp som dette er eneste mulighet å utføre denne type arbeider. Det vil blant annet også være egne sikkerhetsvakter på hvert arbeidssted, som kun har som oppgave å ivareta sikkerheten, understreker Thun og Christensen.

I tillegg til NCCs datterselskaper Hercules Fundamentering på spuntarbeider samt Carl C. Fon på masseforflytting, er det blant annet UE-er på sprengningarbeider (Petter A.Olsen), på sikkerhetsarbeider (Sikker Jernbane AS) og på transport av masser (TF Transportformidling). 

Kontrakten er en totalentreprise med samspill som innebærer et tett samarbeid mellom NCC Infrastructure,  Bane NOR, Cowi og Infranord om løsninger, rekkefølge og anleggsgjennomføring.

– Etter et godt samspill med gode forberedelser og planlegging er det godt å være i gang med de fysiske arbeider, sier Thun og Christensen fra NCC.

Børresen i Bane NOR vil også løfte frem samspillselementet i kontrakten.

-  For oss er denne type samspillskontrakt en ny måte å jobbe på, så vi har måttet jobbe aktivt med samspillet for å finne riktig form og få en felles forståelse. Jeg vil si at dialogen mellom partene er preget av åpenhet, respekt og enighet om felles mål, og jeg forventer et fortsatt godt samarbeid gjennom hele prosjektet.

Stasjonene skal være ferdig ombygget og tilpasset for de nye togene som etter Bane NOR sin plan skal settes i trafikk på strekningene i løpet av 2025 og 2026.

Les mer om Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen på Bane NOR sine nettsider.

SOS
SOS
Anleggsleder Even Jarle Thun og arbeidsleder Kim Christensen i NCC.
SOS
SOS