Personvernpolicy for NCC AB

1. Generelt

Formålet med denne personvernpolicyen er å vise hvordan NCC AB, organisasjonsnummer 556034-5174, sørger for å behandle dine personopplysninger i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Derfor har NCC tatt alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, bruk, endring og sletting.

2.PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

NCC er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som utføres av NCC eller på oppdrag av NCC i forbindelse med salg av hus og leiligheter. I avsnitt 10 finner du informasjon om hvordan du kontakter oss.

3.NÅR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER?

NCC samler inn personopplysninger om deg når du:

  • registrerer deg som abonnent på NCCs nyhetsbrev,
  • melder interesse for et av NCCs prosjekter (bolig eller forretningslokale),
  • fyller ut spørre- eller bestillingsskjemaer etter å ha meldt interesse,
  • melder feil eller av andre årsaker kontakter kundeservice, eller
  • hvis det for øvrig er nødvendig for å administrere relasjonen mellom deg og NCC.

NCC benytter også cookies og andre lignende teknologier for å samle inn informasjon om deg eller utstyret du bruker. Mer informasjon om NCCs bruk av cookies finner du her.

4. HVOR LENGE BLIR OPPLYSNINGENE LAGRET?

Vi lagrer opplysningene så lenge det er påkrevd av hensyn til formålet med behandlingen. Opplysningene kan lagres lenger hvis det er nødvendig i henhold til loven eller for å ivareta våre juridiske interesser, for eksempel hvis det pågår en juridisk prosess.

5. HVORFOR BEHANDLER NCC OPPLYSNINGER OM DEG?

NCC behandler dine personopplysninger av ulike årsaker. Hovedformålet med å behandle dine personopplysninger er å administrere interesseskjemaer, visninger, salgsaktiviteter, salg, garantisaker og utbedring av feil. Ved kjøp av hus eller leiligheter kan NCC be om kredittopplysninger i den hensikt å vurdere din kredittverdighet.

Opplysningene kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk og oppfølging av forretninger. Videre kan dine opplysninger samkjøres, segmenteres og analyseres for gjennom målrettet markedsføring å gi informasjon, tilbud eller anbefalinger om egne eller samarbeidspartneres boligprosjekter, varer og tjenester. Analysene bygger på dine ønsker vedrørende interessante prosjekter eller objekter, dine innredningspreferanser, kjøp du gjør eller tilleggsprodukter du bestiller. Til  disse formålene kan NCC også samkjøre og analysere informasjon som er samlet inn gjennom cookies med informasjon som er lagret i NCCs kunderegister.

Ved å godkjenne denne personvernpolicyen samtykker du i at NCC kan sende deg nyhetsbrev vedrørende bestemte prosjekter per e-post eller på annen måte.

6. HVEM UTLEVERER VI OPPLYSNINGENE TIL?

Vi kan utlevere dine personopplysninger til konsernselskaper, samarbeidspartnere og andre tredjeparter med det formål å oppfylle vår avtale med deg. For eksempel vil dine personopplysninger bli utlevert til et kredittopplysningsselskap hvis du ønsker å kjøpe et boligobjekt. Kjøper du en leilighet, vil resultatet av kredittopplysningen deretter sendes til ditt borettslag. NCC Bolig kan også utlevere dine personopplysninger til leverandører i NCCs annonsenettverk til markedsføringsformål.

NCC kan også utlevere personopplysninger til selskaper som behandler personopplysninger på vegne av NCC, for eksempel IT-leverandører, kundeserviceselskaper og konsernselskaper. Hvis personopplysninger sendes til et land utenfor EU/EØS, vil NCC sørge for at overføringen av opplysninger skjer på en sikker måte og i henhold til gjeldende lover. 

I tillegg kan personopplysninger utleveres hvis det er nødvendig for å oppfylle gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter i den hensikt å ivareta NCCs juridiske interesser eller for å påvise, forebygge eller rette oppmerksomheten mot bedragerivirksomhet eller øvrige sikkerhetsrelaterte eller tekniske problemer.

7.ENDRINGER I PERSONVERNPOLICYEN

Fra tid til annen kan det gjøres endringer i denne personvernpolicyen. Ved eventuelle større endringer vil du bli underrettet per e-post før endringene trer i kraft. Du vil også finne den til enhver tid gjeldende personvernpolicyen på NCCs nettsted.

8. RETT TIL Å BE OM INFORMASJON OG RETTELSER M.M.

Hvis du ikke ønsker at NCC skal behandle dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring, kan du sende skriftlig melding om det til NCC. I hvert nyhetsbrev vil du også få informasjon om muligheten til å reserver seg mot fremtidige nyhetsbrev.

Én gang hvert kalenderår har du rett til å få kostnadsfri informasjon om hvilke personopplysninger NCC behandler om deg og til hvilket formål (såkalt registerutskrift). En slik søknad om registerutskrift skal være skriftlig og signert av søkeren. Du har også rett til å få feilaktige, misvisende eller ufullstendige opplysninger korrigert, blokkert, avidentifisert eller slettet. Ønsker du å be om registerutskrift eller har du spørsmål om hvordan NCC behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på webmaster@ncc.se