Personvernpolicy for NCC AB

1. Innledning

Ved besøk på nettsiden, NCC AB, organisasjonsnummer 556034-5174 ("NCC", eller "vi" eller "oss"), kan innsamle og behandle personopplysninger ("personopplysninger") om deg.

NCC-selskapene som tilbyr nettstedet du besøker, er ansvarlig for behandling av personopplysninger er i  samsvar med denne personvernpolitikken.

Denne personvernerklæringen ("personvernerklæring") angir hvilke personopplysninger NCC innsamler og for hvilket formål personopplysningene behandles.

Gjennom denne personvernerklæringen vil begrepet "behandling" bli brukt for å dekke alle våre aktiviteter som involverer dine Personopplysninger, inkludert innsamling, behandling, lagring, deling, bruking, overføring og sletting av opplysninger.

"Gjeldende personvernlovgivning" betyr personvernlover eller -forskrifter som implementerer personverndirektivet GDPR 95/46/EC og etter 25. mai “the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Gen¬eral Data Protection Regula¬tion) (the "GDPR")”.

"Personopplysninger" er definert som enhver opplysning relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

2. Cookies

2. Cookies

2.1

NCC bruker cookies og andre lignende teknologier til innsamling av opplysninger om deg og din enhet (for eksempel mobil eller datamaskin) når du besøker nettsiden. For mer informasjon om NCC:s bruk av cookies, trykk her.

3. Hvor innsamles personopplysninger fra

3.1

Vi innsamler personopplysninger fra deg (for eksempel navn og epostadresse) hvis du velger å kontakte oss via nettsiden. Se også punkt 2.1 ovenfor om bruken av cookies.

3.2

Vi vil også samle inn personopplysninger fra kommunikasjonsbyrå når vi foretar målinger og analyserer vår tilværelse på sosiale medier (for eksempel fra publiserte artikler og sosiale medier)

4. Hvorfor vi innsamler og behandler personopplysninger

4.1
For å gi deg informasjon gjennom nyhetsbrev, kataloger og pressemeldinger

Hvis du registrerer deg for å abonnere på nyhetsbrev, kataloger og pressemeldinger eller lignende informasjon om NCC og dets virksomhet eller bestiller slik informasjon én gang, behandler vi dine personopplysninger med det formål å gi deg det forespurte abonnementet eller informasjonen. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Telefon
 • Selskap/organisasjon

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å gi deg abonnementet og informasjonen du har bedt om, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.2

Svar på spørsmål og håndtering av tilbakemelding generelt
De fleste av våre nettsider har en funksjon som gir den besøkende mulighet til å stille spørsmål og gi tilbakemelding om våre tjenester og virksomheter. Ved bruk av denne funksjonen, behandler NCC dine personopplysninger for å svare på dine spørsmål og håndtere tilbakemeldinger fra deg. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Tilbakemeldinger og kommentarer fra deg

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å svare på spørsmål og håndtere tilbakemelding fra deg, GDPR artikkel 6(1)f . Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.3 Svar på dine tilbudsforespørsler

Noen av våre nettsider tillater deg å sende en forespørsel om tilbud for bestemte arbeider eller tjenester som skal utføres av NCC. Hvis du sender en slik forespørsel, vil NCC behandle personopplysninger med det formål å svare på og administrere dine forespørsler om tilbudet. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Selskap/organisasjon

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å svare og håndtere tilbudsforespørselen, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.4 Svar på dine kjøpsforespørsler

Noen av våre nettsider gir deg adgang til å sende en kjøpsforespørsel vedrørende våre produkter og tjenester. Hvis du sender en kjøpsforespørsel, behandler NCC Personopplysninger med det formål å svare på og administrere kjøpsforespørselen. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Kredittsjekker (inkludert for eksempel kredittvurdering og betalingsstandard)
 • Selskap/organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Andre offentlig selskaps- og finansiell informasjon

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å svare på og håndtere kjøpsforespørselen, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du som forbruker sender en kjøpsforespørsel, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen mellom deg og NCC, GDPR artikkel 6(1)b. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.5 Håndtere og svare på dine forespørsler og meldinger i vår forretningsportal

Som bedriftskunde eller leverandør til NCC har du tilgang til noen av våre forretningsportaler, hvor du for eksempel kan se og håndtere pågående prosjekter og avtaler, sende inn tilbud og håndtere fakturaer. Hvis du som bedriftskunde eller leverandør til NCC bruker disse funksjonene, vil NCC behandle personopplysninger med det formål å administrere det pågående forholdet med deg og svare på og evaluere dine tilbud. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Navn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Posisjon / tittel i selskap
 • Personnummer
 • Selskap/organisasjon
 • Ansvarsområde
 • Offentlig tilgjengelig bedriftsinformasjon offentlig (for eksempel antall ansatte og organisasjonsnummer)
 • Økonomisk informasjon (knyttet til fakturaer, tilbud, avtaler etc.)
 • Kommentarer fra deg

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle vår berettiget interesse i å håndtere og svare på forespørselen og varslene i leverandør- og prosjektportaler, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.6 Håndtere og svare på rapporteringen om brudd på NCCs oppførselsreglement

Som bedriftskunde eller leverandør til NCC har du tilgang til vår portal, hvor du kan rapportere brudd på NCCs oppførselsreglement. Hvis du som bedriftskunde eller leverandør til NCC bruker disse funksjonene, vil NCC behandle personopplysninger for å administrere og undersøke de rapporterte brudd på NCCs oppførselsreglement. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Klager og kommentar fra deg

Rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse i å administrere og undersøke de rapporterte brudd på NCCs oppførselsreglement artikkel 6.1 f) GDPR.

4.7 Opprettelse av personlig brukerkonto for nettside

Noen av NCCs nettsider gir brukere adgang å sette opp en personlig brukerkonto med innlogging. Hvis du oppretter en slik brukerkonto, behandler NCC dine personopplysninger for å opprette og administrere din personlige brukerkonto, opprette innloggingen og gi deg tilgang til kontoen din. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Kundenummer
 • Telefonnummer

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å opprette og administrere brukerkontoen din og oppfylle brukerkontoavtalen med deg, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.8 Håndtere klager og oppfylle våre garantier vedrørende våre produkter

Noen av våre nettsider gir deg adgang til å klage på våre produkter. Har du sendt inn en klage, vil NCC behandle dine personopplysninger med det formål å undersøke, administrere og svare på din klage for å oppfylle våre garantiforpliktelser. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adresse og etasjenummer
 • Avdelingsnummer
 • Telefonnummer
 • Kundenummer
 • Eiendomstype
 • Selskap/organisasjon
 • Klager og kommentarer fra dag

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å undersøke, administrere og besvare klagen, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du er en forbruker som har kjøpt våre produkter eller tjenester, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen mellom deg og NCC, GDPR artikkel 6(1)b. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.9 Håndtere din bestilling av byggemateriale og andre produkter levert av NCC

Noen av våre nettsider gir deg adgang til å bestille byggemateriale (som asfalt) og andre produkter levert av NCC. Har du bestilt byggemateriale eller et annet produkt fra oss, vil NCC behandle dine personopplysninger for å administrere bestillingen. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Selskap/organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Posisjon/tittel i selskapet
 • Fax nummer
 • Organisasjonsnummer
 • Fakturanummer
 • EAN nummer
 • Rekvisitasjonsnummer
 • Kundenummer

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å håndtere bestillingen din, GDPR artikkel 6/(1)f. Hvis du bestiller produkter som forbruker, behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle kjøpsavtalen mellom deg og NCC, GDPR artikkel 6(1)b. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.10 Håndtering av konkurranser

Ved deltakelse i konkurranser arrangert av NCC, behandler vi personopplysninger for å administrere konkurransen, bestemme priser og kommunisere med deltakerne. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Avdeling
 • Forretningsområde

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å administrere konkurransen, avgjøre priser og kommunisere med deltakerne, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, kan vi ikke la deg delta i konkurransen. Vi vil ikke publisere navnet ditt på et internt eller eksternt nettsted uten ditt samtykke. Vi vil be om ditt samtykke (GDPR artikkel 9(2)a) når det komme til spørsmål om matpreferanser.

4.11 Håndtering av din registrering for og deltakelse på arrangement og opplæringskurs

Noen av våre nettsider gir deg adgang til å melde deg på arrangementer og kurs. Hvis du gjør det, vil NCC behandle dine personopplysninger for å administrere og svare på din interesse og påmelding. Hvis du melder deg på et arrangement eller kurs, vil vi også bruke dine personopplysninger til å gjennomføre arrangementet eller kurset. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Selskap/organisasjon
 • Personnummer
 • Adresse
 • Matpreferanser
 • Arbeidstittel

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår legitime interesse i å administrere interessen for og deltakelse i kurset eller arrangement, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten. Vi vil be om ditt samtykke (GDPR artikkel 9(2)a) når det komme til spørsmål om matpreferanser.

4.12 Håndtering av meldinger om interesse for næringseiendommer

Noen av våre nettsider gir adgang til å melde interesse for kommersielle eiendommer. Hvis du gjør det, vil NCC behandle dine personopplysninger med det formål å administrere og svare på din henvendelse. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Selskap/organisasjon
 • Adresse
 • Arbeidstittel

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å administrere din interesse for våre kommersielle eiendommer, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.13 Behandling av dine jobbsøknader

Noen av våre nettsider gir deg adgang til å sende inn jobbsøknad for å bli ansatt hos NCC. Vår behandling av dine personopplysninger for å administrere og evaluere jobbsøknader blir styrt av vår personvernerklæring for jobbsøkere.

4.14 Etablere trafikkordningsplaner

Noen av våre nettsider gir deg adgang til å lage en forespørsel om grunnlag for å etablere planer for trafikkarrangementer (TA plan). Hvis du gjør det, vil NCC behandle dine personopplysninger med det formål å administrere din forespørsel, kommunisere med deg og etablere planen for trafikkarrangementet. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer

Din innsendelse kan også inkludere personopplysninger relatert til varsleren/melderen, hovedentreprenør, veileder, byggeleder og andre personer som angitt på skjemaet på nettsiden. Rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysningene ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse i å håndtere forespørselen din for å etablere grunnlaget for planen for trafikkarrangementet, GDPR artikkel 6(1)f. Hvis du ikke oppgir informasjon merket med * på nettsiden, vil vi ikke være i stand til å gi deg den forespurte tjenesten.

4.15 Håndtering av tjenester og fordeler som er tilgjengelige for NCC-ansatte

Noen av våre nettsider er kun tilgjengelige for våre NCC-ansatte. Der kan du som ansatt for eksempel svare på annonser om bruktvarer og gratis varer eller melde din interesse for private leieboliger levert av NCC. Hvis du som NCC-ansatt bruker slike tjenester, vil NCC behandle dine personopplysninger for å kunne håndtere og for å kommunisere/svare på dine henvendelser . Hvis du ikke er ansatt, men likevel velger å svare på en annonse eller å vise interesse, behandler vi dine personopplysninger for å nekte deg tilgang til disse tjenestene. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Navn
 • E-postadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Innhold i e-post eller annen kommunikasjon
 • Personnummer
 • Selskap/organisasjon
 • Matpreferanser
 • Kjæledyr
 • Foretrukket dato og sted for utleie
 • Kommentarer fra deg

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor, er at behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten mellom deg og NCC, artikkel GDPR 6(1)b. Hvis du svarer på en annonse eller sende inn en varsel som representant for en juridisk enhet eller som en ikke-ansatt, vil behandlingen være basert på vår berettiget interesse i å administrere og svare på kommunikasjonen din, og nekte deg tilgang til tjenestene, GDPR artikkel 6(1)f.

4.16 Kommunisere og promotere NCC på sosiale medier

NCC har aktive profiler på sosiale medier, inkludert Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube. På disse plattformene kan NCC publisere artikler, bilder og videoer med det formål å kommunisere og promotere NCC. Når innlegg publiseres på våre sosiale medier, kan vi behandle dine personopplysninger, som for eksempel navn og bilde. Vi behandler bare dine personopplysninger for dette formål, dersom du har samtykket (GDPR artikkel 6(1)a), og foreldre eller foresatte har samtykket om nødvendig.

4.17 Overholde lovlige forpliktelser

NCC behandler personopplysninger for å overholde juridiske forpliktelser, for eksempel bokføring og skattemessige formål. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Transaksjonsopplysninger
 • Andre nødvendige opplysninger for formålet

4.18 Etablere, fremme og forsvare juridiske krav

NCC kan behandle dine personopplysninger med det formål å etablere, fremme og forsvare juridiske krav hvis det mot formodning skulle oppstå tvist mellom deg og NCC. Personopplysningene vi innsamler i denne sammenhengen inkluderer:

Kategorier av Personopplysninger

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Andre nødvendige opplysninger for formålet

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger ovenfor er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår berettiget interesse for å etablere, fremme og forsvare juridiske krav, GDPR artikkel 6(1)f.

5. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger

NCC vil beholde personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet i denne personvernpolicyen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillates av lokal lov som NCC er underlagt. Vi bruker følgende kriterier for å bestemme vår oppbevaringsperiode: (i) så lenge vi har et pågående forhold til deg (enten som enkeltperson eller i egenskap av å være ansatt hos en av våre bedriftskunder, leverandører eller samarbeidspartnere) ; (ii) som påkrevd av juridiske forpliktelser som NCC er underlagt (for eksempel skatte- og regnskapsforpliktelser) og (iii) som tilrådet i lys av vår juridiske stilling (som gjeldende vedtekter om begrensninger).

6. Utlevering og overføring av Personopplysninger

Konsernselskaper

NCC kan utlevere Personopplysninger behandlet for andre selskaper i NCC-gruppen for å opprettholde og administrere våre tjenester og funksjoner som er gitt i henhold til punkt 4, samt å overholde juridiske forpliktelser og etablere, fremme og forsvare juridiske krav.

Andre mottakere

NCC kan også gi Personopplysninger til andre utenfor NCC-gruppen, som for eksempel:
Mottaker: Domstoler og eksterne juridiske rådgivere
Hensikten med overføringen: For å etablere, fremme og forsvare juridiske krav
Rettsgrunnlag: For å oppfylle vårt og deres interesse i å få tvisten avgjort av kompetente domstoler

Mottaker: Arrangører og samarbeidspartnere 
Hensikten med overføringen: For å forberede og arrangere arrangementer og konferanser
Rettsgrunnlag: For å oppfylle vår legitime interesse i å gjennomføre arrangementer og konferanser 

Databehandlere som handler på vegne av NCC

Videre kan NCC utlevere Personopplysninger til eksterne parter, som IT-tjenesteleverandører, kommunikasjonsbyråer, leverandører og andre tjenesteleverandører som behandler Personopplysninger under instrukser fra NCC. Dersom slik utlevering av opplysningene innebærer overføring av Personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil NCC sørge for at standardkontraktklausuler er inngått mellom den overførende NCC-enheten og mottakende eksterne part. Alternativt vil andre sikkerhetstiltak bli foretatt før slike overføringer.

Passende sikkerhetstiltak til land utenfor EU / EØS-området

Du har etter gjeldende personvernlovgivning ved forespørsel rett til å motta en kopi av dokumentasjon som viser at det er truffet passende forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger under en overføring til utenfor EU/EØS-området.

Hvis du vil vite mer om behandlingen av dine personopplysninger og om dine personopplysninger er overført til utenfor EU/EØS-området, vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen som beskrevet nedenfor under punkt 9.

7. Sikkerhet

7.1

Vi vil sørge for at tilgangen til dine personopplysninger blir forsvarlig sikret, ved å anvende passende sikkerhetstiltak, avhengig av omstendighetene med hensyn til teknologi, kostnader for implementering og arten, omfanget, konteksten og formålene med behandling samt risikoen . På bakgrunn av denne forpliktelsen har vi implementert hensiktsmessige tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot: uautorisert eller utilsiktet ødeleggelse, endring eller utlevering; misbruk; skader; tyveri eller utilsiktet tap; eller uautorisert tilgang.

8. Dine rettigheter

8.1 Rett til retting

NCC vil gjøre tiltak i samsvar med gjeldende personvernlovgivning for å holde dine personopplysninger nøyaktige, komplette og oppdaterte. Hvis du oppdager at personopplysninger relatert til deg er utilstrekkelige, ufullstendige eller feil, har du rett til å få personopplysningene rettet.
Videre har du også rett til å be om tilgang til de personopplysninger vi behandler om deg.

8.2 Ytterligere rettigheter fra og med 25. mai 2018

Fra og med 25. mai 2018 er du også etter gjeldende personvernlovgivning i tillegg til rettelse rett til:

(i) Tilgang
Du kan be om å få bekreftet hvorvidt personopplysninger behandles, og kan i tilfelle be om tilgang til dine personopplysninger og tilleggsinformasjon som for eksempel formålet med behandlingen. Videre har du rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Hvis forespørselen gjøres elektronisk, vil informasjonen bli gitt i et vanlig elektronisk format hvis du ikke ber om noe annet.

(ii) Motsette deg bestemt behandling
Du kan motsette deg behandling av dine Personopplysninger behandlet på grunnlag av en berettiget interesse, på bakgrunn av forhold knyttet til din spesielle situasjon og til behandling for direkte markedsføring. Hvis du har valgt å motta et abonnement via e-post, vil hver e-post inneholde en lett tilgjengelig opsjonsfunksjon der du kan avregistrere deg fra videre kommunikasjon.

(iii) Sletting
Du kan få dine personopplysninger slettet under visse omstendigheter, for eksempel når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for det formål de ble innsamlet.

(iv) Begrensning for behandling
Du kan til en hver tid be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger til å omfatte lagring av dine personopplysninger under visse omstendigheter, slik at behandlingen ikke er ulovlig, selv om du ikke ønsker å få dine personopplysninger slettet.

(v) Tilbaketrekking av samtykke
Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger i den utstrekning behandlingen er basert på ditt samtykke.

(vi) Dataportabilitet
Du kan be om å motta en maskinlesbar kopi av personopplysningene behandlet på grunnlag av ditt samtykke eller på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for å kunne inngå en avtale med deg, og hvilke personopplysninger du har gitt NCC (dataportabilitet) som å be om at informasjonen skal overføres til en annen databehandler (hvis mulig).

8.3 Klager til tilsynsmyndigheter
Du anerkjenner at du alltid har rett til å klage på behandling av dine personopplysninger til kompetente datatilsynsmyndighet dersom dette er tillatt etter Gjeldende personvernlovgivning. Datatilsynet kan nås her, svensk Datainspektionen kan nås her.

8.4 Erklæringer fra tredjeparter
På noen av våre nettsider gir vi lenker til for eksempel våre partneres eksterne nettsider. NCC er ikke ansvarlig for tredjeparters personvern, og hvis du velger å besøke nettstedet som det er koblet til, anbefaler vi deg å lese nøye personvernbestemmelsene for slik ekstern nettside.

9. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandling av dine personopplysninger eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, vennligst kontakt NCC på kontaktinformasjonen nedenfor.

Datakontrolløren for personopplysninger er NCC AB, organisasjonsnummer 556034-5174.

NCC AB
Herrjärva torg 4
Att: NCC GDPR Team
170 80 Solna, Sverige


gdpr@ncc.se