Om NCC

NCC er et nordisk bygg- og anleggsselskap som opererer i hele verdikjeden. Vi utvikler næringseiendommer og bygger boliger, kontorer, industribygg og offentlige bygninger, veier og anlegg samt annen infrastruktur.