Fagbrev dokumenterer den solide fagkunnskapen

Tre av de erfarne og solide ansatte ved Valberg pukkverk har nylig gått opp til fagprøve og bestått fagbrev i fjell- og bergverksfaget.
- Det er viktig for oss at våre dyktige medarbeidere nå kan dokumentere den solide kompetansen de har, sier sjefen i pukkverket.

Tre nye, erfarne fagarbeidere i NCC Valberg pukkverk.
Fra venstre: Lasse Minde, Jostein Brøske og Helge Listou.

NCC har god erfaring med ansatte som i voksen alder tar fagbrev som privatister. Nå har Lasse Minde, Jostein Brøske og Helge Listou fra Kragerø gjennomført fagprøven og fått fagbrev i Fjell og bergverksfaget med fokus på knuseverk.

-Med fagbrevet på plass dokumenterer våre svært dyktige medarbeidere sin kompetanse. Jeg vil gratulere våre nye fagarbeidere, sier sjefen i Valberg pukkverk, Isak Eikeland.

Formaliseringen av kompetansen er viktig i forbindelse med å bygge kompetanse og å dokumentere kvaliteten i våre prosesser, forklarer han.

De tre har jobbet på Valberg i flere år og nå var tiden inne for å formalisere kompetansen med et fagbrev.


NCC har oppfordret oss til å ta fagbrevet. Og selvfølgelig er det flott at vi har det nå fagbrevet på plass, sier den ferske fagarbeideren Lasse Minde.

De tre startet den formelle opplæringen på høsten i 2023 og har blant annet gjennomført 4 helgesamlinger for privatister.

Les også: Steinmaterialer i NCC

-Feiringen av fagbrevene ble markert på brakka, men nå tar jeg ferie, sier fagarbeider Lasse Minde.

FOTO: Isak Eikeland/NCC