Granåsen idrettspark verdens første BREEAM-miljøsertifiserte hopparena

NCC-bygde Granåsen idrettspark i Trondheim er som første hoppanlegg i verden klassifisert av den internasjonale sertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure - til nivået «Excellent».

Miljøsertifiseringsordningen BREEAM Infrastructure bedømmer miljø- og bærekraftprestasjonene til infrastruktur- og anleggsprosjekter. Tirsdag kunne ordfører Kent Ranum i Trondheim ta imot selve BREEAM-miljøsertifikatet, overrakt av NCCs prosjektleder Stine Stensheim under en markering i Granåsen.

  Det er en stor ære og glede å kunne konstatere at Granåsen idrettspark også er et gigantisk miljøprosjekt. Dette er en historisk dag for et viktig og ambisiøst prosjekt, og et viktig kvalitetsstempel for Granåsen-prosjektet der det er gjort en fantastisk jobb, sa ordfører Ranum, som blant annet takket NCC som hovedentreprenør og deltakende UE-er som har gjennomført selve utbyggingen.

NCC har bygget og oppgradert Trondheims hovedarena for vinteridrett fra 2021 til 2023. 

– En fantastisk miljøscore

BREEAM Infrastructure miljøsertifiseringen for skiarenaen omfatter fasene Design & Construction. At arenaen her har oppnådd et fantastisk sertifiseringsnivå «Excellent» er det grunn til å være svært stolte av, framholdt Elise Sophie Christensen fra Grønn byggalianse som representerer BREEAM Infrastructure i Norge. 

– Jeg vil spesielt fremheve den innsats, dedikasjon og det samarbeid som er lagt ned her. Dere har hatt en veldig god innsats på å gjøre det ekstra arbeidet for å tilpasse de klassiske miljøtiltakene til dette prosjektet. Det har dere virkelig klart, sa Christensen.    

For å oppnå nivået «Excellent» må et prosjekt oppnå 75 prosent av poengene for måloppnåelse. Granåsen idrettspark oppnådde hele 80 prosent, og det er meget bra, fortalte Christensen, og trakk spesielt prosjektets håndtering av overvann som imponerte BREEAM-verifisererne.  

Tidlig start og god planlegging

– I prosjektet satte vi oss mål om å oppnå en «Very Good» Breeam-sertifisering. At vi klarte «Excellent»-nivå skyldes at vi startet med dette tidlig i prosjektet, hadde god planlegging gjennom hele prosjektet sammen med byggherre, Asplan Viak og Multiconsult, fortalte NCCs prosjektleder i Granåsen idrettspark Stine Stensheim.

Prosjektet har omfattet utvidelse av ovarenn i storbakken, nytt ovarenn i normalbakken, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med skytehall integrert i tribunene, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

1.februar 2023 ble de første prøvehopp gjennomført  og arenaen ble offisielt åpnet 21. oktober samme år.

Optimalisert gjennom samspill

Gjennom byggingen og oppgraderingen har Granåsen idrettspark blitt videreutviklet til et helårs hverdagsanlegg tilrettelagt for trening og konkurranser, barn og unge, paraidrett og store arrangementer. 

Gjennom en innledende samspillsfase med Trondheim kommune, NCC og rådgivere Multiconsult og Asplan Viak ble prosjektet optimalisert, og der prosjektdeltakerne sammen utarbeidet robuste tekniske løsninger og planer for selve gjennomføringen av byggearbeidene.

Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom NCC Building og Infrastructure avd Civil, der en fikk  utnyttet og samlet NCCs spisskompetanse i ett prosjekt med mange ulike bygningsdeler både på kompliserte grunn og betongarbeider, og på bygg samt prosjekteringsledelse.

Granåsen idrettspark er arena for Ski-VM i Trondheim i februar og mars 2025.

Les mer og se film om byggingen av Granåsen idrettpark 

Les også Bygger Granåsen idrettsparke med spesialkompetanse

FAKTA BREEEAM Infrastructure 

  • Et BREEAM Infrastructure sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i åtte kategorier – ledelse, robusthet, lokalsamfunn og interessenter, arealbruk og økologi, landskap og kulturarv, forurensning, ressurser og transport. 
  • For å oppnå nivået Excellent kreves det at anleggsprosjektet oppnår minst 75 prosent av mulige poeng i prosjektet. Poeng tildeles dersom evidensbaserte bærekraftkriterier oppfylles og dokumenteres.  
  • Bruk av BREEAM Infrastructure innebærer en sertifiseringsprosess, som utføres av en opplært assessor i prosjektet og deretter kontrolleres av en uavhengig verifiserer.  
  • Sertifiseringen kan gjøres over tre prosjektfaser; tidligfase, designfase og anleggsfase. 

FAKTA Granåsen idrettspark

  • Prosjekt: Skianlegg/idrettspark
  • Hovedektreprenør: NCC
  • Kunde: Trondheim kommune
  • Rådgivere: Multiconsult og Asplan Viak
  • Byggetid: 2021-2023
  • Kontrakt: ca 450 MNOK

Granåsen idrettspark
Granåsen idrettspark