For leverandører

NCC ønsker tettere samarbeid med utvalgte underentreprenører og leverandører, og sammen skal vi utvikle kostnadseffektive løsninger og optimale prosesser til beste for alle parter i verdikjeden og et bærekraftig samfunn.