For leverandører

Vi utfordrer hele tiden måten å jobbe på gjennom et enhetlig, effektivt og ansvarlig innkjøpsarbeid som skaper verdi for NCC, kunden og et bærekraftig samfunn. Leverandørene er et av de viktigste verktøyene i dette arbeidet, og vi har derfor samlet informasjon om hvordan NCC blant annet håndterer innkjøp og fakturering. Du kan også se hvilke anbud som pågår eller logge på leverandørportalen.