NCC:s samfunnsrolle

NCCs produkter og tjenester skaper verdi i mange deler av samfunnet. Vårt bidrag ligger i vår evne til proaktivt å håndtere kompleksiteten i byggeprosessen, basert på vår erfaring og ekspertise. Vi har mange ulike typer prosjekter, og det overordnede formålet er å skape et positivt resultat for alle våre interessenter.

NCC employee at work at Venjar - Eidsvoll. Photo/illustration: Andreas Faye-Schjøll

Infrastruktur – ekspertise innen bygging av urbane løsninger, veier, tunneler, jernbaner og broer

Hvis infrastrukturen ikke fungerer, stanser også resten av samfunnet. NCCs tilbud omfatter smarte løsninger for bytrafikken, men også for veier, tunneler og broer som knytter byen til nærområdene. Målet er å gjøre det trygt og enkelt å reise.

Les om NCCs tilbud innen infrastruktur
Operation room in Höglandssjukhuset. Photo/illustration: Joakim Kröger

Helsebygg

NCC kan levere komplette løsninger til helse- og omsorgssektoren. Alt fra spesialistsykehus til helsesentre. Vi håndterer komplekse prosjekter underlagt strenge krav som involverer mange interessenter, slik som kunder, personale, skattebetalere og pasienter.

NCCs tilbud innen helsebygg
Four people in a meeting room. Photo/illustration: Joakim Kröger

Kontorer

Ved en attraktiv arbeidsplass bidrar både det fysiske og det sosiale miljøet til at bedrifter og ansatte trives. NCC tilbyr en rekke konsepter for kontorlokaler, og leder an i utviklingen av fremtidens arbeidsplasser. Vi bygger kontorer som overholder høyeste standard for bærekraft.

Les mer om tilbudet vårt innen kontorer
school

Skoler

Behovet for god utdanning og skoler er svært viktig for samfunnet vårt. I tett dialog med kommuner, lærere og elever skaper NCC miljøer som forbedrer læring ved å tilby både nye bygninger og renovering av alt fra barnehager til universiteter.

Les mer om NCCs tilbud innen skoler
Interior at Säffle swimming facility. Photo/illustration: Joakim Kröger

Fritids- og idrettsanlegg – nisje-ekspertise

NCC skaper meningsfulle fritidsområder for folk, og tilbyr alt fra sykkelstier, idrettsanlegg og svømmehaller til inspirerende omgivelser for shopping og annen rekreasjon.

NCCs tilbud innen fritids- og idrettsanlegg
Facade of the Vantaa City museum. Photo/illustration: Juha Rahkonen

Offentlige bygninger – bygging og restaurering

NCC har bred erfaring med bygging og restaurering av ulike typer offentlige bygg NCC er markedsleder i Finland innen bevaring av kulturhistoriske bygg.

Les om tilbudet vårt innen bygninger
Asphalt paving machine. Photo/illustration: Erik Mårtensson

Industriproduksjon – asfalt

NCC produserer asfalt i en rekke kvaliteter og med ulike egenskaper – både som standardprodukter og svært spesialiserte produkter. Våre asfalttyper er egnet til alt fra parker og sykkelstier til motorveier og flyplasser.

Les om NCCs tilbud innen asfalt
Stone quarry Photo/illustration: Jens Panduro

Industriproduksjon – steinmaterialer

NCC tilbyr jord- og grunnarbeider, pæling samt innovative og bærekraftige steinmaterialer. Vi leverer steinmaterialer til alt fra oppkjørsler og småveier til store infrastrukturprosjekter. NCC er også opptatt av utviklingen av nye og svært bearbeidede produkter, slik som et innovativt brolegningsmateriale som reduserer faren for oversvømmelse. Ekte verdier til et samfunn i endring.

Les mer om tilbudet vårt innen steinmaterialer