NCC:s samfunnsrolle

NCCs produkter og tjenester skaper verdi i mange deler av samfunnet. Vårt bidrag ligger i vår evne til proaktivt å håndtere kompleksiteten i byggeprosessen, basert på vår erfaring og ekspertise. Vi har mange ulike typer prosjekter, og det overordnede formålet er å skape et positivt resultat for alle våre interessenter.