Eiendomsutvikling i NCC

Eiendomsutvikling i NCC dekker hele verdikjeden, fra prosjektidé og analyse til akkvisisjon, konseptutvikling, produksjon, utleie og til slutt salg. Det handler om å foredle eiendommer for nye bærekraftige arbeidsmiljøer der bygget er tilpasset både kundens ønsker og behov og områdets unike forhold.

Den sterke urbaniseringen og veksten i storbyene driver fortsatt etterspørselen etter bærekraftige og attraktive eiendommer, et område der NCC-konsernet er i forkant.

Vårt tilbud innen eiendomsutvikling er omfattende. Vi skaper miljøer som støtter klimavennlige løsninger godt tilpasset omgivelsene, arbeidsplasser som utvikler og fremmer trivsel for brukere og inkluderende byer for alle innbyggere.

NCC Property Development fokuserer i Norge på å utvikle og selge næringseiendommer i definerte fremvoksende markeder og først og fremst fokusere på bærekraftige kontorer med gode lokasjoner.

Tett samarbeid er en forutsetning for vellykket byutvikling
Du bygger ikke en by alene. Tvert imot. Prosessen for utvikling av eiendommer og områder skjer i nært samarbeid med kunder, brukere, kommuner, andre eiendomseiere, arkitekter og andre aktører. Selvfølgelig starter vi våre byutviklingsprosjekter med et grundig dialogarbeid for å forstå stedets unike behov.

Når vi i NCC utvikler byer, er målet en by basert på følgende 5 prinsipper

  1. Inkluderende

  2. Trygt og sikkert

  3. Tilgjengelig

  4. Sosialt bærekraftig

  5. Samarbeid

Dette gjenspeiles i at vi både søker og skaper møteplasser mellom byggene for å skape en trygg by som fungerer døgnet rundt. Vi sørger for å skape en tetthet mellom bedrifter og boliger samt offentlig transport for å skape en by som er tilgjengelig for alle. Vi jobber for integrasjon, blant annet gjennom en kombinasjon av leietakere som utfyller hverandres tilbud og dekker de forskjellige behovene som finnes i et sunt distrikt. Og til slutt er det ingen som bygger en by selv, og vi er flinke til å samarbeide med mange forskjellige aktører i samfunnet når vi planlegger morgendagens byutvikling.

I tillegg til våre 5 grunnprinsipper for sunn byutvikling, ligger vår styrke i våre kompetente medarbeidere, vår lange erfaring og vår lokale kunnskap og grunnlag.

Bærekraft er sentralt i arbeidet vårt
Vi jobber målrettet for å redusere både vår egen og kundenes miljøpåvirkning og har i mange år jobbet for å skape "positive nettoeffekter", noe som betyr at områdene vi utvikler sammen vil gi noe tilbake til mennesker, samfunn og miljø fra en bærekraft perspektiv.

Vi utvikler eiendommer basert på bærekraftstandarden BREEAM-Nor. NCC er et av de nordiske eiendomsutviklingsselskapene som har sertifisert flest eiendommer med det internasjonale miljøsertifiseringssystemet BREEAM. Et miljøsertifisert bygg kommer alle til gode - eiendomseiere, leietakere og samfunnet.