Bygg en smart skole

En smart skole er en skole som er perfekt tilpasset behovene. Dere er eksperter på egne behov og ønsker, vi er eksperter på og har bred erfaring med bygging av skoler og barnehager. Sammen kan vi skape et inspirerende og bærekraftig skolebygg som tilbyr det beste miljøet for elevene å utvikle seg i.

Vår erfaring er at vi bygger de beste skolene og barnehagene når vi kan gjøre det i nært samarbeid med kunden og sluttbrukere. Gjennom samspill som skaper felles drivkrefter kan vi sammen utnytte ressursene maksimalt slik at samfunnet får mest mulig skole for pengene. Et prosjekt der dialog, åpenhet og samarbeid preger jobbkulturen legger grunn for glimrende resultater.

Strategisk samspill – en smart samarbeidsform ved bygging av skoler

Har dere dessuten behov for flere skoler over en lengre periode, kan vi inngå en avtale om strategisk samspill, der vi sammen finner de beste løsningene med hensyn til kvalitet, byggetid og kostnader over tid. Gjennom vårt skolenettverk sørger vi for at du drar nytte av de beste kunnskapene på området. Nettverket omfatter medarbeidere med bred erfaring fra skoleprosjekter over norden, men også lærere, pedagoger og et barnepanel.

De senere årene har stadig flere kommunale eiendomsselskaper sett fordelene ved denne modellen. Ta kontakt med oss for å høre mer om denne arbeidsformen.

Bærekraft i fokus for det nye skolebygget

Våre kunder har ofte miljø og bærekraft høyt på agendaen. Det passer oss i NCC perfekt. Vi jobber kontinuerlig med å redusere klimapåvirkningen både under produksjonen av selve bygget og i det ferdige produktet. Vi har for eksempel bred erfaring med å bygge lav-energi skoler og barnehager med passiv- og plusshusteknologi. I tillegg tilbyr vi kompetanse og erfaring i oppføring av undervisningsbygg i massivtre.

Vårt engasjement for sosial bærekraft

Sosial bærekraft knyttet til barn og unge er en hjertesak for oss i NCC. Vi har i mange år drevet Barnas Byggeskole, der barn får mulighet til å kjenne på fascinasjonen ved å bygge ting. Vi sponser også Mattesenteret, som tilbyr ungdom gratis leksehjelp på flere steder i Norge samt via Internett, der mange av våre medarbeidere stiller som frivillige. I samarbeid med flere kommuner rundt om i Norden har NCC skapt Dome of Visions - en visjonær og inspirerende møteplass som inviterer til samtale rundt en bærekraftig fremtid.

Noen prosjekter vi er ekstra stolte av