Bygg

NCC Building bygger bærekraftige boliger og kontorer for både offentlige og private kunder.

NCC Building bygger hovedsakelig boliger og kontorer, men også offentlige lokaler som skoler, sykehus og idrettshaller samt næringslokaler som kjøpesentre og lagerbygninger.

Med et høyt kompetansenivå innen bærekraft, digitalisering og metoder for kundesamarbeid utvikler NCC Building prosjektene sammen med kunder i en tidlig fase.

Are_Strom_NCC55889
Are Strøm

Divisjonsdirektør, NCC Building