Asfalt

NCC leverer asfaltprodukter som passer for alle typer gater og veier, fra de minste og opp til motorveier. Vi påtar oss store og små utleggingsoppdrag og asfalterer småveier, gangveier, plasser, samt større veier med stor belastning.

Asfaltering av gater og veier

Hvordan veien skal asfalteres er avhengig av bruksområde og belastning på veien. En motorvei må tåle helt andre belastninger enn en sykkelsti.

Vi leverer både standard asfaltkvaliteter og egne spesialprodukter for ulike formål. Våre fagfolk hjelper deg med å finne frem til riktig asfalt for det aktuelle bruksområdet.

Utstyr og type asfalt som legges vil variere avhengig av oppdraget.

Et asfaltdekke varer i mange år dersom jobben er godt gjort. I denne perioden er asfaltdekket tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Slitasje, tunge belastninger og været kan gjøre det nødvendig med vedlikehold og reparasjoner. NCC sørger for at asfaltutleggingen blir gjort på en god og profesjonell måte og vi hjelper deg med reparasjoner på asfaltdekket. Når tiden er inne asfalterer vi på nytt, med samme gode kvalitet

Reasfaltering

Reasfaltering er en kostnadsbesparende og kvalitetsmessig god metode, blant annet til reasfaltering av asfaltdekker med spor. Arbeidet utføres i full kjørebanebredde eller i et kjørefelt. Eksisterende oppmerking kan bevares.

Reasfaltering utføres ved at eksisterende asfalt varmes opp. Asfalten rives opp og rettes, og påfylles asfaltmasse.Etter at maskinen og veivalsene har gjort jobben blir det liggende et jevnt asfaltdekke.

Fresing

Fresing brukes for å fjerne dårlige eller uønskede asfaltlag, før et nytt lag med asfalt legges. I tettsteder vil man ofte unnvike å legge på ytterligere asfaltlag fordi da må blant annet kantstein og kummer heves. Med fresing tar man bort en del av asfalten, slik at veien etter asfaltering blir like høy som før.

Fresing er en god forberedelse ved:

  • Utleggning av ny asfalt
  • Utbedring av krakellert asfaltutbedring av spor i veibanen
  • Fjerning av gammel veimarkering
  • Utlegging av betonggulv.

Asfaltering av gårdsplasser

En asfaltert gårdsplass er praktisk, enkel og slitesterk.

Asfalt er tilnærmet vedlikeholdsfritt i en lang periode, og det er bare å spyle forsiktig vekk grus og annet rusk og rask.

  • Underlaget må være pukk i fraksjonene 0-16 eller 0-32.
  • Materialer må ha god bæreevne og være drenerende.
  • Hellningen bør være på minst 1 prosent (1cm/meter).
  • Asfalten har en tykkelse på 3 til 4 cm. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjeport.
  • Ugress og andre vekster må fjernes i forkant av asfalteringen.

 

Last ned vår asfaltbrosjyre. Her finner du informasjon om alle asfalttypene vi tilbyr.

Joar Caspesen
Joar Caspersen

Direktør, NCC Industry