Vi bygger Norges infrastruktur

NCC Infrastructure er en fullskalaleverandør av infrastruktur. Vi skaper gode og bærekraftige løsninger for fremtidens infrastruktur i Norge. Med over hundre år med virksomhet har vi allerede bidratt til å skape en stor del av den infrastrukturen som i dag knytter sammen mennesker, byer og land.

NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som opererer lokalt og tilbyr alt fra design og produksjon av store infrastrukturprosjekter over hele regionen til fundamentering, service og vedlikehold.

Markedet for store infrastrukturprosjekter er på sterk fremmarsj i Sverige og Norge. NCCs mål er å være Nordens største bygg- og anleggsselskap. NCC Infrastructure opererer lokalt, og leverer bærekraftige og innovative produkter og tjenester. Vårt store engasjement og brede kompetanse innen bærekraft, digitalisering og metoder for kundesamarbeid gir våre kunder tilgang til en betrodd rådgiver og byggherre.

NCC Infrastructure består av to divisjoner: Civil Engineering og Infra Services, og står for ca. 30 prosent av NCC-gruppens omsetning. Infrastructure driver virksomhet over hele Norden. Markedsposisjonen er meget sterk i Sverige og Norge.

Nordic Large Projects

NCC Infrastructure gjennomfører små og store infrastrukturprosjekter i Norden, med verdi fra noen millioner til flere milliarder kroner. For å møte nye kundekrav og økt utenlandsk konkurranse har vi organisert vår virksomhet i nordiske forretningsområder. I NCC Infrastructure har vi etablert en enhet som er ansvarlig for prosjekter større enn 1 milliard kroner, Nordic Large Projects.

Se noen av våre prosjekter her

Nordic Large Projects inngår i Civil Engineering, og har sitt hovedfokus på veianlegg og jernbane. Enheten leder og organiserer store anbudsprosesser, yter faglig støtte og samhandler med regioner og prosjekter på tvers av landegrenser i Norden, og er den enheten som er ansvarlig for gjennomføringen av store prosjekter. Avdelingen består i dag av nøkkelressurser og spesialister med spisskompetanse innenfor flere ulike fagområder.

Marianne Brudevold Eek
Marianne Brudevold Eek

Deputy Head of Civil Engineering, Nordic large projects, NCC Infrastructure

Nils_Bjelm_NCC3584
Nils Bjelm

Divisjonssjef Civil Engineering, NCC Infrastructure

Frank_Mathillas_2
Frank Mathillas

Direktør Infra Services, NCC Infrastructure