Vi bygger Norges infrastruktur

NCC Infrastructure er en fullskalaleverandør som skaper gode og holdbare løsninger. Med nærmere hundre års virksomhet i Norge har vi bidratt til å skape en stor del av den infrastrukturen som i dag knytter sammen mennesker, byer og land.

NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som opererer lokalt og tilbyr alt fra design og produksjon av store infrastrukturprosjekter og betongkonstruksjoner over hele landet, anleggsvirksomhet, veiservice og vedlikehold.

Lang erfaring og bred kompetanse gjør at vi er en spesialisert og profesjonell virksomhet som bidrar til at våre kunder lykkes. Vår profesjonalitet innen prosjektutvikling skaper nye og kostnadseffektive løsninger.

Vår anleggsvirksomhet omfatter blant annet veianlegg, jernbane, broer, kaier, tunneler, industri-, kraft- og idrettsanlegg, vann- og ledningsrenovering, anleggsvirksomhet og gravearbeid, vedlikehold og veiservice.

Markedet for store infrastrukturprosjekter vokser i Norge og Sverige, og NCCs mål er å være Nordens ledende infrastrukturbygger, med sterk lokal forankring. NCC Infrastructure opererer lokalt, og leverer holdbare og innovative produkter og tjenester. Vårt store engasjement og brede kompetanse gir våre kunder tilgang til en betrodd rådgiver og entreprenør.

NCC Infrastructure består av fire divisjoner: Civil Engineering Norway, Civil Engineering Sweden, Infra og Road Services, og står for ca. 30 prosent av NCC-gruppens omsetning. Infrastructure driver virksomhet over hele Norden. Markedsposisjonen er meget sterk i Sverige og Norge.

Nå får Hammerfest ren havn

NCC bygger: Jernbaneprosjekt ny Drammen stasjon-Sundhaugen

NCC har inngått avtale med Bane NOR for underbygning av strekningen Drammen stasjon – Sundhaugen. Prosjektet kjennetegnes av høy kompleksitet i forhold til planlegging, logistikk og koordinering av en rekke tekniske fag