Vi bygger Norges infrastruktur

NCC Infrastructure er en fullskalaleverandør av infrastruktur. Vi skaper de beste holdbare løsningene for fremtidens infrastruktur i Norge. Med over hundre år med virksomhet har vi allerede bidratt til å skape en stor del av den infrastrukturen som i dag knytter sammen mennesker, byer og land.

NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som opererer lokalt og tilbyr alt fra design og produksjon av store infrastrukturprosjekter over hele regionen til fundamentering, service og vedlikehold.

Markedet for store infrastrukturprosjekter er på sterk fremmarsj i Sverige og Norge. NCCs mål er å være Nordens største bygg- og anleggsselskap. NCC Infrastructure opererer lokalt, og leverer bærekraftige og innovative produkter og tjenester.

Vårt store engasjement og brede kompetanse innen bærekraft, digitalisering og metoder for kundesamarbeid gir våre kunder tilgang til en betrodd rådgiver og byggherre.

NCC Infrastructure består av to avdelinger: Civil Engineering og Infra Services, og står for ca. 30 prosent av NCC-gruppens omsetning. Infrastructure driver virksomhet over hele Norden. Markedsposisjonen er meget sterk i Sverige og Norge.

Frank_Mathillas_2
Frank Mathillas

Direktør Infra Services, NCC Infrastructure

Nils_Bjelm_NCC3584
Nils Bjelm

Divisjonssjef Civil Engineering, NCC Infrastructure