Vi bygger sykehus og helsebygg

NCC har bred erfaring med så vel nybygg som ombygging av og tilbygg til eksisterende helsebygg.

Sammen med våre kunder finner vi de mest moderne, effektive og langsiktige, bærekraftige løsningene innenfor rammene av prosjektets budsjett. Vi oppretter systematisk en aktiv og bevisst dialog mellom prosjektet og den fremtidige driften og helsevirksomheten. Gjennom et metodisk samspill skaper vi forutsetninger for å ta kloke beslutninger, enten det gjelder funksjonskrav, innkjøp eller en nøye gjennomtenkt overlevering.

Ved å satse på en aktiv dialog tidlig i prosjektet kan vi skape optimale forhold for drift, vedlikehold og selve helsevirksomheten. På den måten sørger vi for en langsiktig bærekraftig totaløkonomi og større avkastning i form av samfunnsnytte for alle borgere. Vi løfter blikket lengre enn til selve byggeprosessen og ser det ferdige resultatet i form av helsedrift.

Vi har kunnskap og kompetanse

Prosjektteamet settes sammen av medarbeidere som har erfaring med komplekse prosjekter med hensyn til teknologi og logistikk og som vet hvordan prosjektene skal tilpasses pågående virksomhet. Dessuten er de fortrolige med partneringsamarbeid, noe som gjør at de har kunnskapen og egenskapene som kreves for å bidra til den teambyggingen vi skaper sammen med dere og øvrige samarbeidspartnere.

I tillegg tilbyr vi omfattende spesialisthjelp og spisskompetanse innen konstruksjon, installasjon med mer.

For å gjøre byggeprosessen så effektiv som mulig og dermed redusere kostnadene og øke kvaliteten benytter vi den nyeste teknologien. Bruk av VDC er en av hjørnesteinene i arbeidet vårt.

En av våre styrker er at vi er representert lokalt i Sverige, Norge, Finland og Danmark, noe som gir større trygghet også etter at prosjektet er fullført.

NCC har også kompetanse og evne til å gjennomføre sosiale bærekraftprosjekter innenfor rammene av sykehusbyggingen. Noen eksempler på prosjekter vi jobber med, er Barnas Byggeskole og ulike arbeidsmarkedstiltak.

Noen prosjekter vi er ekstra stolte av