Vi utvikler og bygger badeanlegg i verdensklasse

Vi har utviklet et konsept som gjør det mulig å realisere drømmen om nytt badeanlegg på en trygg og effektiv måte. Vi samarbeider tett med kommuner, rådgivere og brukere hvor vi som samspillsentreprenør aktivt bidrar i både utvikling og oppføring av badeanlegg og svømmehaller av høy kvalitet.

Vi tilbyr også en mulighet for kommunen å overlate eierskap og drift til en av våre ansvarlige samarbeidspartnere, som bidrar til et levende foreningsliv og aktiviteter for barn og voksne i alle aldrer.

Vår kompetanse og erfaring

Et badeanlegg er et bygg som blir utsatt for store påkjenninger. Erfaring fra flere titalls prosjekter gjør oss i stand til å tilby de beste tekniske løsningene til å håndtere de unike utfordringene som bygging og drift av badeanlegg innebærer. Vi har en spesialistavdeling som er med i samtlige prosjekter. Denne avdelingen sikrer at det tas hensyn til tidligere erfaringer og at hvert enkelt badeanlegg oppfyller de strenge kravene som stilles.

NCCs badeanleggkonsept

Med bakgrunn i vår brede erfaring har vi utviklet en teknisk plattform for badeanlegg, som garanterer et sikkert og kostnadseffektivt anlegg med høy kvalitet og effektiv drift.

Design som holder i lengden

Våre badeanlegg er like mye en opplevelse for den engangsbesøkende som en arbeidsplass for personalet som er der hver dag. Her skal det være enkelt å gjøre rent. Materialene skal holde i lang tid og logistikken skal fungere. Samtidig skal badeanlegget være morsomt, hyggelig, enkelt å finne og tilgjengelig for alle. Høye arkitektoniske ambisjoner og dokumenterte tekniske løsninger er det som kjennetegner våre svømmehaller og badeanlegg. Utforming og den høye standarden bidrar til høye besøkstall og solide inntekter i mange år fremover.

Nært samarbeid gir bedre resultater

Det er store fordeler å hente ved å innlede samarbeidet allerede tidlig i planleggingsfasen. Da kan vi lettere hjelpe deg med å velge kostnadseffektive og robuste løsninger av høy kvalitet, bidra til en godt planlagt byggeprosess og skape et bedre sluttprodukt. Design- og samspillsentrepriser gir de beste forutsetningene for et fremgangsrikt prosjekt for alle parter når man sammen utvikler og bygger badeanlegg.

 

Rune Wiig Head of sales and market contact
Rune Wiig

Head of Sales & market, NCC Building Nordics, NCC Building

gunnar-svein-ulvestad
Gunnar Svein Ulvestad

Konseptansvarlig Badhus NO, Samspill, NCC Building Nordics