Vi bygger badeanlegg i verdensklasse

Vi har utviklet et konsept som gjør det mulig å realisere drømmen om nytt badeanlegg på en trygg og enkel måte. Du kan også overlate eierskap og drift til ansvarlige samarbeidsparter, som bidrar til et levende foreningsliv og aktiviteter for barn og voksne i alle aldrer.

Vår kompetanse og erfaring

Et badeanlegg er et bygg som blir utsatt for store påkjenninger. Erfaring fra tidligere prosjekter gjør at vi vet hvilke tekniske løsninger som er best egnet til å håndtere utfordringene som bygging og drift av et badeanlegg innebærer. For å sikre at det tas hensyn til tidligere erfaringer og at hvert enkelt anlegg oppfyller de strenge kravene som stilles, har NCC en spesialistavdeling som er med i alle prosjekter.

NCCs badeanleggskonsept

Med bakgrunn i vår brede erfaring har vi utviklet en teknisk plattform for badeanlegg, som garanterer et sikkert og kostnadseffektivt anlegg med høy kvalitet og effektiv drift.

Tre modeller

Vår tekniske plattform gjør at vi nå kan tilby tre meget prisgunstige badeanleggsmodeller: Small, Medium og Large. Mål og innhold er forskjellig, og du kan dermed velge modell på grunnlag av individuelle behov og forutsetninger. Konseptet er utviklet av NCCs egen spesialavdeling for badeanlegg i samarbeid med andre bransjeledende aktører innen bygg, eierskap til og drift av badeanlegg. Det gir garanti for et gjennomtenkt sluttprodukt som også dekker dine behov med hensyn til logistikk og funksjon gjennom hele badeanleggets livssyklus.

Design som holder i lengden

NCCs badeanlegg er like mye en opplevelse for den engangsbesøkende som en arbeidsplass for personalet som er der hver dag. Her skal det være enkelt å gjøre rent. Materialene skal holde i lang tid og logistikken skal fungere. Samtidig skal badeanlegget være morsomt, hyggelig, enkelt å finne og tilgjengelig for alle. Høye arkitektoniske ambisjoner og dokumenterte tekniske løsninger er det som kjennetegner NCCs badeanlegg. Den høye standarden bidrar til høye besøkstall og solide inntekter i mange år fremover.

Ny måte å finansiere badeanlegg på

I samarbeid med Medley har vi utarbeidet en pakkeløsning der du finansierer, bygger og driver det nye badeanlegget gjennom en fast årlig godtgjørelse. Ordningen bygger på et samarbeid mellom det offentlige og private, OPS, der kommunen stiller krav til hvilke funksjoner og tjenester som skal høre inn under tjenesten ”badeanlegg”. Medley står som eier og er ansvarlig for drift og virksomhet i avtaleperioden. En gjennomtenkt forretningsmodell sikrer en korrekt anskaffelse og en trygg avtale i flere år fremover. Og du kan realisere et badeanlegg som bidrar til helse og treningsglede for besøkende i alle aldrer.

Nært samarbeid gir bedre resultater

Det er store fordeler å hente ved å innlede samarbeidet allerede tidlig i planleggingsfasen. Da kan vi lettere hjelpe deg med å velge kostnadseffektive materialer av høy kvalitet, bidra til en godt planlagt byggeprosess og skape et bedre sluttprodukt. Vi har sett at partneringsamarbeid er meget lønnsomt for alle parter i forbindelse med bygging av badeanlegg.

Olle-Forsberg-2
Olle Forsberg

Leder salg, bærekraft og investering, Badeannleggsansvarlig i Norge, NCC Building