NCC Infrastructure Norge

Vi gjennomfører komplekse og krevende anleggsprosjekter for våre kunder.

NCC Infrastructure er en nordisk organisasjon som opererer lokalt og tilbyr alt fra design og produksjon av store infrastrukturprosjekter over hele regionen til fundamentering, service og vedlikehold.

Lang erfaring og bred kompetanse gjør at vi er en spesialisert og profesjonell virksomhet, noe som kommer våre kunder til gode. Vår profesjonalitet innen prosjektutvikling skaper nye, spennende og mer kostnadseffektive løsninger.

Vår anleggsvirksomhet omfatter blant annet veianlegg, jernbaner, broer, kaier, tunneler, industri- og kraftanlegg og idrettsanlegg. Vi har også virksomhet innen drift og vedlikehold av veier og park- og friluftsområder gjennom ulike drifts- og funksjonskontrakter.

Markedet for store infrastrukturprosjekter er på sterk fremmarsj i Sverige og Norge. NCCs mål er å være Nordens største bygg- og anleggsselskap. NCC Infrastructure opererer lokalt, og leverer bærekraftige og innovative produkter og tjenester.

Vårt store engasjement og brede kompetanse innen bærekraft, digitalisering og metoder for kundesamarbeid gir våre kunder tilgang til en betrodd rådgiver og byggherre.

NCCs anleggsvirksomhet i Norge er organisert i nordisk enhet - NCC Infrastructure. NCCs datterselskaper Carl C Fon, Sjøentreprenøren, Interform og Per Nordhagen Entreprenørforretning inngår i denne virksomheten.

NCC Infrastructure består av to avdelinger: Civil Engineering og Infra Services, og står for ca. 30 prosent av NCC-gruppens omsetning. Infrastructure driver virksomhet over hele Norden. Markedsposisjonen er meget sterk i Sverige og Norge.

Nils_Bjelm_NCC3584
Nils Bjelm

Divisjonssjef Civil Engineering, NCC Infrastructure