NCC Infrastructure Norge

Vi bygger framtidsrettet infrastruktur for reiser, transport, energi og vann.

NCC Infrastructure Norge utfører både større og komplekse prosjekter, og vi bygger og fornyer infrastruktur i lokalsamfunnet. Arbeidet vårt omfatter hele verdikjeden fra design og konstruksjon, til produksjon og vedlikehold.

NCC bygger blant annet veianleggjernbane og sporveitunneler og bruer, kaier, industri-, kraft- og idrettsanlegg, vann- og ledningsrenovering, anleggsvirksomhet og gravearbeid, vedlikehold og veiservice.

Vi utvikler også metoder og teknikker for å redusert klimaavtrykk og håndtering av klimaeffekter, blant annet miljøbesparende nøhåndteringfossilfrie anleggsplasser og løsninger for vann- og ledningsrenovering