Raskt, enkelt, bærekraftig og økonomisk

I bærekraftige samfunn fornyes ledninger gravefritt.

Vi brukte 1900-tallet for å bygge ut vårt ledningsnett. Utfordringen på 2000-tallet vil være å rehabilitere og dimensjonere det for et voksende samfunn. I dag kan både eksisterende og nye ledningsanlegg for gass, vann og kloakk fornyes og bygges uten graving - betydelig raskere, mer miljøvennlig og mer økonomisk enn med tradisjonell graving. 

Vi finnes nær deg

NCC er en av de ledende aktørene innen ledningsfornyelse med sterk lokal forankring. Vår erfaring og omfattende kompetanse innen ulike metoder på nordisk basis er en trygghet for deg. Da vi både arbeider med tradisjonell graving og gravefrie metoder, har vi all kompetanse under ett tak og kan foreslå de beste løsningene for deg. Takket være egen kompetanse innen oppgraving, kan vi for eksempel utføre de få punktoppgravingene som trengs ved enkelte NoDig-metoder, både raskt og enkelt.

Store miljøgevinster

Oppgraving i forbindelse med ledningsfornyelse medfører store belastninger på miljøet. Å minimere gravearbeider ved ledningsfornyelse medfører derfor en betydelig miljøgevinst fordi du reduserer transport og bruk av anleggsmaskiner som resulterer i et lavere energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg vil du kunne unngå bruk, foredling og produksjon av begrensede ressurser som grus, pukk og asfaltprodukter. 

Opptil 80 prosent lavere kostnader

Avhengig av renoveringsmetode og antal lledninger medfører gravefri ledningsfornyelse mellom 25 og 80 prosent lavere kostnader sammenlignet med tradisjonell graving. Et redusert behov for gravemaskiner og lastebiler bidrar til enda lavere kostnader. Dessuten unngår du store utgifter for arbeider knyttet til for eksempel trafikkavvikling og provisoriske løsninger. 

Tage Odland
Tage Odland

Prosjektleder ledningsrenovering, NCC Infrastructure