Nye Jordal Amfi, Oslo

NCC Infrastructure ble i 2016 tildelt kontrakten med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF om å bygge nye Jordal Amfi i Oslo. Kontrakten har en verdi på drøye 400 millioner kroner. Nye Jordal Amfi er en fossilfri byggeplass.

Nye Jordal Amfi skal bli Oslos hovedarena for ishockey. Den nye hallen skal, i likhet med dagens hall, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Nye Jordal Amfi skal bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Nye Jordal Amfi vil få plassering som dagens Jordal Amfi, nord‐vest i Jordal‐parken. Nybygget skal med et moderne formspråk gjenspeile flere av arkitekturgrepene som har gjort det opprinnelige amfiet unikt.  

Nybygget er svært stedstilpasset med etasjenivåer og terrasser som strekker seg ut i  landskapet og utnytter tomtens topografiske nivåer. På hvert av nivåene ligger forplasser med inngangspartier til de respektive etasjene.

Interiøret - plan for plan

Den nye arenaen knyttes sammen med Ungdomhallen med et lavtliggende mellombygg med  utendørs plassrom på taket. Det er en passasje opp og over dette bygget mellom de to hallene. Overordnet er plan 1 forbeholdt idrett og drift av hallen. I bygget mellom hallene ligger en korridor  med garderobefasiliteter som hekter seg på garderobefasiliteter i Ungdomshallen. Disse fasilitetene  kan benyttes av både Ungdomshallen og nye Jordal Amfi.

Plan 2 er publikumsetasje for nedre tribune. Dette planet ligger på nivå med mellomplatået i skråningen i parken.

Plan 3 er VIP‐etasje,  mens plan 4 hovedsakelig er en publikumsetasje for øvre tribune.

Slik bygger NCC Nye Jordal Amfi fossilfritt

Renate Berget_lowres
Renate Berget

Leder Civil East NO, NCC Infrastructure