Nye Jordal Amfi, Oslo

NCC har i 2020 ferdigstilt byggingen av Oslos nye hovedarena for ishockey, nye Jordal Amfi. Kontrakten hadde en verdi på drøye 400 millioner kroner. Prosjektet ble gjennomført med en fossilfri byggeplass.

Nye Jordal Amfi er Oslos hovedarena for ishockey, men vil også være en ishall for både elite- og breddeidretten. Hallen er utformet som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Nye Jordal Amfi er bygget fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen har vært elektriske eller har brukt biodiesel som drivstoff. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Nye Jordal Amfi har samme plassering som den gamle Jordal Amfi, nord‐vest i Jordal‐parken. Nybygget har et moderne formspråk som gjenspeiler flere av arkitekturgrepene som har gjort det opprinnelige amfiet unikt.  

Nybygget er svært stedstilpasset med etasjenivåer og terrasser som strekker seg ut i landskapet og utnytter tomtens topografiske nivåer. På hvert av nivåene ligger plasser med inngangspartier til de respektive etasjene.

Interiøret - plan for plan

Den nye arenaen er knyttet sammen med Ungdomshallen med et lavtliggende mellombygg med utendørs plassrom på taket. Det er en passasje opp og over dette bygget mellom de to hallene. Overordnet er plan 1 forbeholdt idrett og drift av hallen. I bygget mellom hallene ligger en korridor  med garderobefasiliteter som hekter seg på garderobefasiliteter i Ungdomshallen. Disse fasilitetene kan benyttes av både Ungdomshallen og nye Jordal Amfi.

Plan 2 er publikumsetasje for nedre tribune. Dette planet ligger på nivå med mellomplatået i skråningen i parken.

Plan 3 er VIP‐etasje, mens plan 4 hovedsakelig er en publikumsetasje for øvre tribune.

NCC Infrastructure ble i 2016 tildelt kontrakten med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF om å bygge nye Jordal Amfi i Oslo.

Slik bygger NCC Nye Jordal Amfi fossilfritt