Driftskontrakt SVV Numedal

Kontrakten gjelder for fylkesvegnettet og fylkes gang/sykkelveger i Numedalskommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket, Øvre Eiker, Modum og Sigdal. Kontrakten inkluderer gang- og sykkelstier, samt tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Kunde: Statens vegvesen 
Kontraktslengde: 1. september 2018 - 31. august 2026.
Vegnett: 428 km veg totalt.

KONTAKTINFORMASJON: 
Beredskapstelefon: +47 916 09 185
Adresse: NCC Norge AS (Road Services), Bakkevegen 24, 3628 Veggli

Prosjektleder: Espen Faane, Mobil: 995 30 359, e: espen.faane@ncc.no