Bygge tunneler og bruer

NCC har solid erfaring med krevende tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge. Vi bygger blant annet undersjøiske tunneler på Færøyene og har gjennomført en rekke bruprosjekter rundt om i landet.

NCC satser tungt på infrastruktur. Vi har lang erfaring med store infrastrukturprosjekter og samarbeider tett med flere aktører, offentlig og privat. For det offentlige bygger vi tunneler, veier og andre store infrastrukturprosjekter, og for det private jobber vi med kraftverk og industri.

Vi kan tunneler

Vi er stolte av kompetansen vår, og har per dags dato mange spennende tunnelprosjekter på gang. I tillegg til de store prosjektene, utfører vi rehabilitering av tunneler, spuntarbeid og gravearbeid.

 

NCC - tunnelbygger med spesialkompetanse

Se NCC bygge tunnel Gvammen - Århus

Knapt noen tunnelbyggere i Norge har opplevd så store vannmengder og med så ekstremt trykk som NCC har i Mælefjellet på E 134 i Seljord
Aage Lien

Leder Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure

Portaler Eysturoytunnelen Færøyene