Tunneler og bruer

NCC har solid erfaring med krevende tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge. Vi bygger blant annet det omfattende jernbanetunnelprosjektet Storberget i Porsgrunn og Mælefjelltunnelen i Telemark.

NCC satser tungt på infrastruktur. Vi har lang erfaring med store infrastrukturprosjekter og samarbeider tett med flere aktører, offentlig og privat. For det offentlige bygger vi tunneler, veier og andre store infrastrukturprosjekter, og for det private jobber vi med kraftverk og industri.

Vi kan tunneler

Vi er stolte av kompetansen vår, og har per dags dato mange spennende tunnelprosjekter på gang. I tillegg til de store prosjektene, utfører vi rehabilitering av tunneler, spuntarbeid og gravearbeid.

Vi finner gode og lønnsomme løsninger, både i anbuds- og gjennomføringsfasen. Dette skal skille oss fra andre aktører.

Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Distriktssjef, Spesialprosjekt, NCC Infrastructure

Besøksadresse: Østensjøveien 27, Oslo