Bygge tunneler og bruer

NCC har solid erfaring med kompliserte tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge. Vi bygger blant annet ny tunnelbanestasjon i Stockholm samt undersjøiske tunneler på Færøyene, og har gjennomført en rekke bruprosjekter i Norge.

NCC satser tungt på infrastruktur. Vi har lang erfaring med store infrastrukturprosjekter og samarbeider tett med flere aktører, offentlig og privat. For det offentlige bygger vi tunneler, veier og andre store infrastrukturprosjekter, og for det private jobber vi med kraftverk og industri.

Vi kan tunneler

Vi er stolte av kompetansen vår, og har per dags dato mange spennende tunnelprosjekter på gang. I tillegg til de store prosjektene, utfører vi rehabilitering av tunneler, spuntarbeid og gravearbeid.

NCC Norges tunnelavdeling er for tiden i oppstart med bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund med 2,6 km tunnel på strekningen Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal.

NCC Tunnel er også sentral i byggingen av ny stasjon Hagastaden på den nye tunnelbanelinjen til Arenastaden i Stockholm, og på Færøyene har vi nylig ferdigstilt to undersjøiske veitunneler og en rundkjøring under havbunnen.

NCC bygger tunnelbane i Stockholm

NCC Norges tunnelavdeling har en sentral rolle når NCC bygger stasjon Hagastaden på den nye tunnelbanelinjen til Arenastaden i den svenske hovedstaden, på oppdrag for Region Stockholm.

Nye Sotrabruen i Vestland

NCCs datterselskap og spesialister på undevannsarbeider Sjøentreprenøren har bygget fundamenter for den nye Sotrabroen i Vestland.

Se NCC bygge tunnel Gvammen - Århus

Knapt noen tunnelbyggere i Norge har opplevd så store vannmengder og med så ekstremt trykk som NCC har i Mælefjellet på E 134 i Seljord