Vi bygger Norges veier

NCC skaper gode og bærekraftige løsninger for fremtidens infrastruktur. Bygging av veier og veianlegg, bruer, tunneler og jernbane, er blant våre hovedkompetanseområder.

NCC er et av Nordens ledende selskap blant annet innen håndtering av store infrastrukturprosjekter. Lang erfaring og bred kompetanse gjør oss til en spesialisert og profesjonell virksomhet, noe som kommer våre kunder og oppdragsgivere til gode. Vår profesjonalitet innen prosjektutvikling skaper nye, spennende og mer kostnadseffektive løsninger.   

Vi finner gode og lønnsomme løsninger, både i anbuds- og gjennomføringsfasen. Hos NCC får en ganske enkelt mer vei for pengene. Dette skal skille oss fra andre leverandører.