Vi bygger Norges veier

NCC skaper gode og holdbare løsninger for fremtidens infrastruktur. Bygging av veier og veianlegg, bruer, tunneler og jernbane, er blant våre hovedkompetanseområder.