Vi bygger jernbane og sporvei

NCC har bred kompetanse med jernbanebygging. Vi utfører store og komplekse entrepriser med fokus på kvalitet og kostnadseffektivitet.

De nærmeste årene skjer det en betydelig satsing på utbygging av det norske jernbanenettet. NCC bidrar i dette arbeidet og utfører store infrastrukturprosjekter over hele landet.

  • NCC bygger ny jernbaneparsell på strekningen Farriseidet i Larvik til Porsgrunn (Storberget-entreprisen). NCCs del av entreprisen består av 4,8 kilometer nye dobbeltsporet jernbanetunneler og rundt 4,0 km rømningstunnel.
  • NCC gjør også omfattende arbeider på sporveien Bybanen i Bergen. Gjennom åtte kontrakter har NCC gjennomført arbeider for Bybanen på 1,5 mrd kroner.

Mer jernbane for pengene

NCC vil selvsagt være med og bidra til utviklingen av fremtidens jernbaneløsninger. Vi har alle forutsetninger for dette, ikke minst med vår brede kompetanse fra større og krevende infrastrukturprosjekter.

Vi er vant til å ta totalansvar for prosjekter, og er med hele veien fra start til ferdigstillelse. I tillegg har vi lang prosjekterfaring i å samarbeide med andre aktører. Innovative løsninger og prosjektstyring er sentrale faktorer for å holde tidsplan og budsjett.   

Vi bygger Bybanen i Bergen

Her kan du se hvorfor NCC er en sentral entreprenør under utbyggingen av sporveien Bybanen i Bergen.