Jernbane

NCC har bred kompetanse med jernbanebygging. Vi utfører store og komplekse entrepriser med fokus på kvalitet og kostnadseffektivitet.

Vi bidrar med utbyggingen av Norge og utfører store infrastrukturprosjekter over hele landet.

  • NCC bygger ny jernbaneparsell på strekningen Farriseidet i Larvik til Porsgrunn (Storberget-entreprisen). NCCs del av entreprisen består av 4,8 kilometer nye dobbeltsporet jernbanetunneler og rundt 4,0 km rømningstunnel
  • NCC har også gjort omfattende arbeider på Bybanen i Bergen. Samlet har NCC lagt grunnlaget for rundt halvparten av grunnarbeidet.
Aage_Lien_NCC52081
Aage Lien

Distriktssjef, Spesialprosjekt, NCC Infrastructure

Besøksadresse: Østensjøveien 27, Oslo