Vann- og ledningsrenovering

NCC utfører flere teknikker for renovering og vedlikehold av ledningsnettverket i Norge.

NCC kan tilby de mest moderne renoveringsmetodene på markedet. Vi har arbeidet med ledningsrenovering siden midten av 1960-tallet og har gjennom årene skaffet oss god kunnskap og stor erfaring på området. 

NCC har også utviklet renoveringsmetoder selv og er blant foregangsfirmaene i landet. 

Enten du trenger hjelp med en selvfallsledning, vannledning eller en annen type ledning så kan du trygt kontakte NCC.