Malerfaget

Faget skal dekke behovet for kompetanse innen overflatebehandling av bygg og installasjoner i samfunnet. Opplæringen skal bidra til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av overflater.

Om faget

Mennesker har alltid hatt en trang til å dekorere og gjøre omgivelsene vakre. Dette finner vi eksempel på i de eldste bevarte byggene i verden. Dekorative arbeid er fremdeles en sentral del av faget. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle metoder og fremme kreativitet. Opplæringen skal bidra til at arbeidet blir utført rasjonelt og i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Det skal også legges vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse, samt evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Fullført og bestått opplæring fører til svennebrev. Yrkestittel er maler.

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid. Sentrale arbeidsområder er

  • beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater
  • bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger
  • påføring av maling-, lakk- og beissystemer
  • oppsetting av systemer for veggbekledning
  • legging av beleggsystemer for gulv
  • montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom

Personlige egenskaper

Maleren skal kunne arbeide selvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskaper og kunne samarbeide med kunder, leverandører og kolleger. Du må kunne utvise orden, ryddighet og nøyaktighet. Å kunne kommunisere godt med mennesker fra ulike miljøer og kulturer er en fordel.