Gartnerfaget

Gartneren er en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Det kan være vekstklima og planteformering, med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling. Som gartner må du også ha god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:

  • Planlegging og produksjon av planter, planteprodukter og grøntområder
  • Stell og vedlikehold av blomster og planter i grøntanlegg
  • Vedlikehold av grøntområder
  • Inspeksjon og vurdering av planter, blomster og grøntområder
  • logistikk

Aktuelle arbeidssteder:

De fleste gartnere arbeider i det private næringsliv med produksjon blomster eller mat. Det er mange gartnere som arbeider sesongbasert. Noen gartnere arbeider innen forskning. Du finner også gartnere i offentlig sektor. De jobber ofte som anleggsgartnere og har ansvar for skjøtsel av parker og offentlige uterom.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:

  • produksjon av planter og planteprodukter
  • vedlikehold av planter i grøntanlegg
  • planlegging
  • logistikk
  • markedsføring og salg

Personlige egenskaper:

En gartner må være interessert i planteliv, spesielt botanikk, økologi og kjemi. Du må være nevenyttig, og ha evne til å stå på når marked, vær og sesong tilsier det.