Elektrikerfaget

En elektriker har god teknisk innsikt og er flink til å se helheten av installasjoner. Arbeidet er spennende og utfordrende.

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant mange områder.

Aktuelle arbeidssteder:

På anlegg, bygg og installasjoner som NCC har virksomhet på.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:

  • anlegg, tunnel og andre installasjoner
  • bygg og anleggsstrøm på store og små anlegg
  • boliger og andre bygninger
  • automasjon og maskiner
  • offentlig virksomhet

Personlige egenskaper:

Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.