Tømrerfaget

Faget blir drevet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avanserte verktøy og utstyr.

Om faget

Tømrerfaget representerer store verdier i byggenæringen og er et tradisjonsrikt fag som skal være med på å sikre estetiske og kulturelle verdier i bransjen.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse på bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg og ved rehabiliteringer. Opplæringen skal også være med på å fremme selvstendighet, kreativitet, yrkesstolthet, gode og trygge arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlag for en bærekraftig utvikling. Opplæringen skal sikre krav til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er tømrer.

Aktuelle arbeidssteder

Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.

Sentrale arbeidsoppgaver

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

  • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
  • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger
  • lafting
  • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
  • tegnings- og konstruksjonsforståelse
  • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Personlige egenskaper

Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag