Anleggsrørleggerfaget

Som anleggsrørlegger jobber du med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Aktuelle arbeidssteder:

Som anleggsrørlegger kan du få jobb i både offentlig sektor og i private foretak.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet:

  • Drift og vedlikehold av rør og rørdeler
  • Grunnarbeid og arbeid med rørsystemer til vann og avløp iblant annet grøfter og kummer
  • Vedlikehold av offentlige og private vann- og avløpsanlegg
  • Kunnskap om klima- og miljøutfordringer for best mulig sikring og vedlikehold av vann- og avløpssystemet
  • Vedlikehold av maskiner, verktøy og utstyr

Personlige egenskaper

Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng, og det er derfor viktig å være ansvarsbevisst, nøyaktig og ha positive holdninger til natur og miljø.