Vei- og anleggsfaget

Vei- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.

Anleggsbransjen er i stadig utvikling, med nye maskiner, utstyr og arbeidsmetoder. Arbeidsoppgavene må ofte utføres i vanskelig terreng, og det er derfor viktig å ta vare på sikkerheten, både for seg selv og for andre. Anleggsarbeideren handterer kostbare maskiner, og driftsstans kan få store konsekvenser.

Opplæringen skal bidra til å gi kompetanse på anleggs- og grunnarbeid knyttet til bygging, drift og vedlikehold av veier. Opplæringen skal legge vekt på bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Veibygging fører til store inngrep i naturen og miljøet, og opplæringen skal fremme en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen skal fremme gode arbeidsvaner i samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere. Opplæringen skal sikre gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er veg- og anleggsarbeider.

Aktuelle arbeidssteder

Som vei- og anleggsfagarbeider kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder i vei- og anleggsfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • rigging og drift av anlegg
  • bygging, drift og vedlikehold av veier
  • kommunaltekniske anlegg
  • bruk av masseforflytningsmaskiner
  • enkelt betongarbeid

Personlige egenskaper

Vei- og anleggfagsarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag

Mange muligheter som vei- og anleggslærling