Asfaltfaget

Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

Faget skal bidra til utvikling og utbygging av et trygt og moderne veinett som er med på å redusere transportkostnadene og redusere miljøforurensningen. Gjennom å utvikle fagarbeidere skal faget bidra til å oppfylle de kravene som samfunnet stiller til trygg og effektiv transport.

Opplæringen skal utvikle evnene til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver, ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder, samt oppfylle krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet og gode arbeidsvaner. Videre skal opplæringen styrke evnen til å kommunisere med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Opplæringen skal vise bredden i faget og dekke både manuelt arbeid og maskinell produksjon og tilverking av asfalt.

Opplæringen skal legge vekt p å utvikle et faglig fellesskap og bransjeforståelse og legge grunnlaget for en fagmessig yrkesutøvelse. Videre skal praktisk arbeid og samarbeid stå sentralt i opplæringen. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører til fagbrev. Yrkestittel er asfaltør.

Aktuelle arbeidssteder

Som asfaltør kan du få jobb i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer. Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder i asfaltfaget er

  • helse, miljø og sikkerhet
  • laboratorie- og kontrollarbeid
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • produksjon og utlegging av asfalt
  • bruke asfalt- og anleggsmaskiner

Personlige egenskaper

Asfaltøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.