Valg av yrkesfag i NCC

NCC tilbyr en rekke forskjellige lærlingplasser, og mulighetene er mange. Her finner du en oversikt over yrkesfagene du kan velge i hos oss, samt informasjon om hva de innebærer.

 • Anleggsgartnerfaget

  Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg.

 • Anleggsrørleggerfaget

  Som anleggsrørlegger jobber du med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen.

 • Asfaltfaget

  Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

 • Betongfaget

  Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

 • Brønn- og borefaget

  Brønn- og borefaget omfatter boring etter grunnvann, miljøboring, vurdering av grunnforhold, boring i berg og løsmasser samt vedlikehold av borerigg og tilhørende verktøy.

 • Elektrikerfaget

  En elektriker har god teknisk innsikt og er flink til å se helheten av installasjoner. Arbeidet er spennende og utfordrende.

 • Fjell- og bergverksfaget

  Fjell- og bergverksfaget skal bidra til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

 • Gartnerfaget

  Gartneren er en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Det kan være vekstklima og planteformering, med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling. Som gartner må du også ha god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

 • Malerfaget

  Faget skal dekke behovet for kompetanse innen overflatebehandling av bygg og installasjoner i samfunnet. Opplæringen skal bidra til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av overflater.

 • Murerfaget

  Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk.

 • Tømrerfaget

  Faget blir drevet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avanserte verktøy og utstyr.

 • Vei- og anleggsfaget

  Vei- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.