Valg av yrkesfag i NCC

NCC tilbyr en rekke forskjellige lærlingplasser, og mulighetene er mange. Her finner du en oversikt over yrkesfagene du kan velge i hos oss, samt informasjon om hva de innebærer.

Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg.

Anleggsrørleggerfaget

Som anleggsrørlegger jobber du med grunnarbeid og legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Asfaltfaget

Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

Betongfaget

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Brønn- og borefaget

Brønn- og borefaget omfatter boring etter grunnvann, miljøboring, vurdering av grunnforhold, boring i berg og løsmasser samt vedlikehold av borerigg og tilhørende verktøy.

Elektrikerfaget

En elektriker har god teknisk innsikt og er flink til å se helheten av installasjoner. Arbeidet er spennende og utfordrende.

Fjell- og bergverksfaget

Fjell- og bergverksfaget skal bidra til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

Gartnerfaget

Gartneren er en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Det kan være vekstklima og planteformering, med ulike teknikker på ulike stadier i plantenes vekst og utvikling. Som gartner må du også ha god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Malerfaget

Faget skal dekke behovet for kompetanse innen overflatebehandling av bygg og installasjoner i samfunnet. Opplæringen skal bidra til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av overflater.

Murerfaget

Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk.

Tømrerfaget

Faget blir drevet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avanserte verktøy og utstyr.

Vei- og anleggsfaget

Vei- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.