Dine valgmuligheter

NCC tilbyr mange forskjellige lærlingplasser, og mulighetene er mange. Her finner du en oversikt over yrkesfagene du kan velge i hos oss, samt informasjon om hva de innebærer.

IMG_0250
Anleggsgartnerfaget

Som anleggsgartner bygger du uterom. Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg.

Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinførerfaget

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr.

anleggsmaskinmekaniker
Anleggsmaskinmekanikerfaget

Anleggsmaskinmekanikerfaget skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner, utstyr og redskaper.

asfalt_privatpersoner
Asfaltfaget

Asfaltfaget omfatter produksjon, legging og vedlikehold av asfalt på veier og plasser, og til tetting i vannreservoar og fyllingsdammer.

Hålogalandsbrua_3
Betongfaget

Betongfaget omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Faroe Islands_02
Brønn- og borefaget

Brønn- og borefaget omfatter boring etter grunnvann, miljøboring, vurdering av grunnforhold, boring i berg og løsmasser samt vedlikehold av borerigg og tilhørende verktøy.

Elektro NCC
Elektrikerfaget

En elektriker har god teknisk innsikt og er flink til å se helheten av installasjoner. Arbeidet er spennende og utfordrende.

Dalsfjordsambandet 8
Fjell- og bergverksfaget

Fjell- og bergverksfaget skal bidra til utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser og ivareta kompetanse om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen.

malerfaget
Malerfaget

Faget skal dekke behovet for kompetanse innen overflatebehandling av bygg og installasjoner i samfunnet. Opplæringen skal bidra til vern, fargesetting, dekorasjon og vedlikehold av overflater.

murerfaget
Murerfaget

Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk.

Tømrerfaget
Tømrerfaget

Faget blir drevet i store og små virksomheter over hele landet, og fagutøvingen varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avanserte verktøy og utstyr.

E18 Østfold_
Vei- og anleggsfaget

Vei- og anleggsfaget har veiarbeid, grunnarbeid og arbeid med kommunaltekniske anlegg som sentrale arbeidsområde. Faget skal sikre samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av infrastrukturen.