Grunnlaget for Smart Choices

Grunnlaget for Smart Choices finnes i de seks fokusområdene, eller langsiktige retninger, for NCC Sustainability Framework. Rett og slett fordi bærekraftig virksomhet er smart virksomhet.

Fokusområde nr 1 - Produkter - levere enestående bærekraftige løsninger til samfunnet

I NCC jobber vi kontinuerlig med å utvikle mer bærekraftige løsninger - Smart Choices. Ved å samarbeide med kundene våre har vi som mål å gi verden enda smartere løsninger for:

  • redusere miljøbelastningen i et livssyklusperspektiv
  • håndtere den negative effekten av klimaendringer
  • forbedre trivsel under jobb eller fritid

Produkter og løsninger innen smarte valg

Fokusområde nr 2 - Compliance - være en åpen og pålitelig partner med høye etiske standarder

NCC ønsker en rettferdig virksomhet. Vi tolererer ingen korrupsjon og gir myndighetene full åpenhet i vår virksomhet. Innkjøps- og forsyningskjeden vår fungerer i henhold til de høyeste etiske standardene. Hva vi forventer av oss selv, forventer vi av våre forretningspartnere.

Mer om NCC Compliance

Fokusområde nr 3 - Klima og energi - være klimanøytrale

Alle vet at menneskeheten må kutte klimagasser ved å bruke mindre og renere energi. I NCC erstatter vi fossile brennstoff med bærekraftige energikilder. Vi støtter også biologisk mangfold med alle midler vi har. Ett skritt av gangen kommer vi nærmere å være klimanøytrale.

Fokusområde nr 4 - Materialer og avfall - fullføre sirkelen

Sirkulær økonomi starter med ressurseffektivitet - bruk råstoffet til det fulle, generér et minimum av avfall og gjenvinn det som er igjen, igjen og igjen. Og velg alltid ufarlige råvarer. Hver dag fortsetter vi å jobbe med å lukke sirkularitetens loop.

Lær mer om NCC Green Asfalt

Fokusområde nr 5 - Helse og sikkerhet - Arbeid i et miljø med null skader

Arbeidsplassens sikkerhet berører alle i verdikjeden vår, fra ansatte til ledelse, fra kunder til aksjonærer. Derfor er vår største prioritering å ta ledelsen i å eliminere både ulykker og yrkessykdom.

Helse og sikkerhet først hos NCC

Fokusområde nr 6 - Sosial inkludering - være en styrkende partner i et inkluderende samfunn

Bedrifter ville ikke eksistere uten lokalsamfunn. Vi trenger dem: mennesker, infrastruktur, utdanning og andre virksomheter. Vi ønsker å bidra til levende lokalsamfunn. For oss betyr det å skape midler for en bedre livskvalitet, velge lokale entreprenører når vi kan, fremme sosialt mangfold og likeverd og mye mer.

NCCs bærekraftsrammeverk

NCCs bærekraftsmål