Slik driver vi vår virksomhet

NCCs etiske retningslinjer bygger på selskapets verdier og gir veiledning i hvordan vi som medarbeidere skal opptre og ta riktige beslutninger i hverdagen.

 Vi skal følge høye etiske standarder i alle eksterne og interne relasjoner med kunder, samarbeidspartnere, underleverandører og kolleger.

NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskaper, og vår virksomhet påvirker hele samfunnet både i dag og i fremtiden. Det stiller krav til oss som selskap. Derfor er det viktig å sørge for en etisk forsvarlig og ansvarsfull virksomhet, noe vi gjør ved å opptre i samsvar med de etiske retningslinjene. Som fundament for et suksessrikt NCC bruker vi likeledes de etiske retningslinjene til å bygge langsiktige relasjoner og samarbeid med våre interessenter.

Våre verdier er ærlighet, respekt og tillit.

Tomas Carlsson
Administrerende direktør

Våre verdier legger grunnlaget for vår atferd

NCC er et verdidrevet selskap, og målsetningen er at alle ansatte skal kunne fatte beslutninger og handle i samsvar med NCCs delte verdier. Ettersom våre forretningspartnere utgjør en viktig del av virksomheten, forventer vi at også de respekterer og følger disse verdiene. Våre verdier fungerer dermed som kompass for både medarbeidere og forretningspartnere, og hjelper oss med å navigere i vårt daglige arbeid.

Atferdsreglene gir oss et rammeverk for våre handlinger, og bygger på selskapets verdier og frivillige initiativer som vi støtter, deriblant PACI (World Economic Forums Partnering Against Corruption Initiative) og FNs Global Compact. Disse initiativene angir prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsmetoder, miljø og korrupsjon.

Våre verdier er ærlighet, respekt og tillit