Sosial bærekraft

NCCs sosiale bærekraftarbeid berører våre medarbeidere og kunder, men også samfunnet generelt. Helse og sikkerhet er høyt prioritert, og arbeidet omfatter blant annet å skape trygge arbeidsplasser for våre medarbeidere og bedre helse for dem som bor og arbeider i våre bygg. En annen viktig del handler om å være et åpent og inkluderende selskap der medarbeiderne trives, arbeider godt og utvikler seg.

Vi prioriterer arbeidsmiljøet for våre medarbeidere

I NCC er sikre og trygge arbeidsplasser både for medarbeidere og underentreprenører et grunnleggende vilkår. Vi arbeider systematisk med å eliminere ulykker for å virkeliggjøre vår nullvisjon. Tre vanlige høyrisikoområder er arbeid i høyden, tunge kranløft og arbeid i trafikkert miljø. Viktige initiativer for å forebygge ulykker går blant annet på sikker atferd, opplæring og riktige hjelpemidler. Vi sørger også for at medarbeiderne har en god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi legger vekt på trivsel i de løsningene vi utvikler

Helse og sikkerhet gjennomsyrer de produkter og tjenester NCC tilbyr, for eksempel sunnere bygninger, forbedret innemiljø og godt planlagte utemiljøer. NCCs arbeidsplasser og produkter skal være så sikre som mulig for våre medarbeidere, innleide arbeidere, leverandører, kunder og andre interessenter.