Bærekraftmål

NCC har fastsatt bærekraftmål for alle områder i vårt rammeverk for bærekraft for strategiperioden. Hvert enkelt område har dessuten langsiktige bærekraftmål som tar hensyn til endrede forutsetninger i markedet, viser veien fremover og angir retning for konsernets bærekraftarbeid.

Bærekraftmålene er en del av NCCs strategi og blir regelmessig fulgt opp og rapportert. I vår årsrapport kan du lese mer om årets resultater og hvordan vi jobber for å nå målene.

De langsiktige målene strekker seg ut over strategiperioden og er blitt supplert med enkelte av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Les mer om hvordan NCC blir påvirket av de globale målene, her.

Vi jobber i et miljø uten ulykker

“Vi jobber i et miljø uten ulykker”

- Vårt mål er sikre og sunne arbeidsplasser der alle trives, har det bra og vet hvilke regler og retningslinjer som gjelder. For å nå målet jobber vi strukturert og systematisk for å oppnå en kultur der vi tar vare på hverandre og setter sikkerheten først.

Vi er en driftig partner i et inkluderende samfunn

“Vi er en driftig partner i et inkluderende samfunn”

- NCC bidrar til en positiv påvirkning på samfunnet og samfunnsutviklingen. Arbeidsplassen vår skal gjenspeile samfunnets mangfold av mennesker, og hos oss gir vi alle samme forutsetninger for å trives og utvikle seg.

Vi lukker kretsløpet

“Vi lukker kretsløpet”

- Sirkulære produkt- og materialstrømmer i bygg- og anleggssektoren er en effektiv måte å øke ressurseffektiviteten og redusere utslippene på

Vi er klimanøytrale

“Vi er klimanøytrale”

- NCC har satt seg som mål å bli klimanøytrale innen 2045, et arbeid som utføres i prosessene våre og i samarbeid med våre kunder og andre interessenter.

Vi er en pålitelig og transparent partner med strenge etiske standarder

“Vi er en pålitelig og transparent partner med strenge etiske standarder”

- Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre. Fundamentet er et klima der alle vil og våger å diskutere, reagere og iverksette tiltak mot ting som strider mot våre verdier og atferdsregler.

Vi tilbyr de beste bærekraftige løsningene

“Vi tilbyr de beste bærekraftige løsningene”

- Vi bruker vår kunnskap og kompetanse til å utvikle mer bærekraftige løsninger i tråd med kundenes og samfunnets mål og behov.