Bærekraftmål

På dette området har NCC to felles mål. Disse er innen Klima og energi og Helse og sikkerhet. I tillegg setter forretningsområdene egne mål som er spesifikke for deres virksomhet.

NCC har i sin strategi proaktive tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. Disse blir fulgt opp og rapportert årlig. I vår årsrapport kan du lese mer om årets resultater og hvordan vi jobber for å nå målene.

Våre langsiktige mål suppleres med enkelte av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Les mer om hvordan NCC bidrar til at FNs globale mål oppnås, her.

 

Helse og sikkerhet

Vi jobber i et miljø uten ulykker
NCC skal ha et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø. NCCs mål er å redusere vanlige ulykker og eliminere alvorlige hendelser og dødsulykker.
Vi er klimanøytrale
NCC skal eliminere utslipp fra hele verdikjeden, øke energieffektiviteten og muliggjøre tilpasning til klimaendringer. NCCs mål er å være klimanøytrale innen 2045.