Bærekraftmål og resultater

På dette området har NCC to felles mål. Disse er innen Helse og sikkerhet og Klima og energi. I tillegg setter forretningsområdene egne mål som er spesifikke for deres virksomhet.

NCC har i sin strategi proaktive tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. Disse blir fulgt opp og rapportert årlig. I vår årsrapport kan du lese mer om årets resultater og hvordan vi jobber for å nå målene.

Våre langsiktige mål suppleres med enkelte av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Les mer om hvordan NCC bidrar til at FNs globale mål oppnås, her.

Helse og sikkerhet