A woman runs at a rooftop running track.

Bærekraftsmål

NCC har fastsatt bærekraftmål for alle områder i vårt rammeverk for bærekraft for strategiperioden 2016–2020. Hvert enkelt område har dessuten en langsiktig bærekraftmålsetning som tar hensyn til langsiktig endrede forutsetninger i markedet, viser veien fremover og angir retning for konsernets bærekraftarbeid.

Bærekraftmålene for 2020 er en del av NCCs strategi og blir regelmessig fulgt opp og rapportert. I vår årsrapport kan du lese mer om årets resultater og hvordan vi jobber for å nå målene.

De langsiktige målsetningene strekker seg ut over strategiperioden og er blitt supplert med enkelte av FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Les mer om hvordan NCC blir påvirket av de globale målene, her.

Et arbeidsmiljø med null ulykker

“Et arbeidsmiljø med null ulykker”

- 2020-mål: 50 % færre ulykker

Vi lukker kretsløpet

“Vi lukker kretsløpet”

- 2020-mål: 70 % av NCCs bygge- og konstruksjonsavfall blir brukt på nytt eller gjenvunnet, og avfallet per omsatt krone reduseres

Vi er klimanøytrale

“Vi er klimanøytrale”

- 2020-mål: 50 % reduksjon av CO2-utslipp

Vi er en pålitelig og transparent partner med høye etiske standarder og stor transparens

“Vi er en pålitelig og transparent partner med høye etiske standarder og stor transparens”

- 2020-mål: En sterk etterlevelseskultur i NCC og et svært aktivt compliance-arbeid

Vi tilbyr de beste bærekraftige løsningene

“Vi tilbyr de beste bærekraftige løsningene”

- 2020-mål: Nettosalget av bærekraftige produkter, tjenester og konsepter øker