Arbeidsmiljø og sikkerhet

I NCC har vi nulltoleranse for ulykker på arbeidsplassen og jobber kontinuerlig med forbedringstiltak som skal sikre trygge og sunne arbeidsplasser.

Alle som arbeider for, samarbeider med, eller leverer varer eller tjenester til NCC, må kunne gjøre det på en trygg og risikobevisst måte. Vi ønsker å skape arbeidsplasser og produkter som er så sikre som mulig for egne ansatte, innleide arbeidere, leverandører, kunder og andre interessenter.

Mens ledere og arbeidsledere har et overordnet ansvar for å forbedre arbeidsmiljøet, må hver enkelt medarbeider være kjent med og følge gjeldende regler og retningslinjer, og delta aktivt i å skape et bedre arbeidsmiljø. I NCC verdsetter vi dessuten en sunn balanse mellom arbeid og fritid, og arbeider aktivt for at medarbeiderne skal oppnå dette.

Tenk sikkert. Jobb sikkert. Vær sikker. NCC etterstreber et sunt og trygt arbeidsmiljø der medarbeiderne passer på hverandre. Alle skal tenke sikkert, jobbe sikkert og være sikre.

Vil du vite mer? Les NCCs helse- og sikkerhetspolicy.