Smart Choices

Klimautfordringene vi står overfor i dag krever nye måter å gjøre ting på. I bransjen for steinmaterialer og asfalt kan vi gjøre en stor forskjell. La oss sammen ta noen smarte valg for miljøet og for kommende generasjoner.

Ønsker du å ta avgjørelser som skaper gode levevilkår for oss i dag, uten å sette levevilkårene til kommende generasjoner i fare? Det gjør vi også. Det er en sterk drivkraft og sammen med deg, våre kunder og interessenter, kan vi utvikle bærekraftige løsninger som gjør en forskjell. Vi kan starte med å gjøre noen smarte valg akkurat nå.

Vår ambisjon

  • Være en aktiv del i å endre bransjens tankesett
  • Måle fremgangen vår for å sikre kontinuerlig forbedring
  • Gjør smarte valg i vårt arbeid som skaper en bedre verden

Smart choices i praksis

NCC-konseptet for Smart choices sikter høyt. Et smart choice må redusere miljøbelastningen i et livssyklusperspektiv, redusere den negative effekten av klimaendringer eller forbedre trivsel på jobb eller fritid. Et Smart choice kan ikke utkonkurrere andre globalt viktige funksjoner, som matforsyning, og må også oppfylle en rekke kriterier for kvalitet og funksjon.

Smart Choices - Produkter og løsninger

I NCC jobber vi hardt for å redusere bransjens miljøavtrykk og for å være ledende med langsiktige, bærekraftige produkter og tjenester. Grunnlaget for Smart Choices finnes i de seks fokusområdene i NCC Sustainability Framework. Vi har ikke alle løsningene. Men vi er ivrige etter å fortsette å utforske dem sammen med deg. La oss presentere noen av bærekraftige løsninger innen steinmaterialer og asfalt.

NCC Smart Choices