Undersjøiske tunneler, Færøyene

På Færøyene har NCC siden 2016 bygget to veitunneler og en rundkjøring under havbunnen. Disse to delprosjekter har en verdi på rundt 2,7 milliarder NOK.

Hensikten med tunnelene er å øke mobilitet for både personer, bedrifter og offentlig forvaltning.Tunnelene reduserer reiseavstanden for flere tusen mennesker med opp til halvannen time, og med det styrke bærekraft, kommersiell konkurransekraft og den nasjonale økonomien som helhet.

Gjennomføringen av prosjektene har gått svært bra, og de utfordringer som har oppstått under byggingen har vi håndtert i godt samarbeid med NCC. Direktør Teitur Samuelsen, P/E Eystur- og Sandoyartunlar (EST), Færøyene

Undersjøiske Sandøytunnelen ferdigstilt på Færøyene

Undersjøiske tunneler på Færøyene

Gjennomslag Sandoytunnelen 3.febr 2022

Med drone over Eysturoytunnelens flotte portaler

Bli med gjennom Eysturoytunnelen

NCC har lang erfaring med å bygge tunneler. Spisskompetansen finnes i vår norske virksomhet, og vi drar nytte av vår erfaring fra de to tunnelene vi bygde på Førøyene på begynnelsen av 2000-tallet. Kenneth Nilsson, Head of NCC infrastructure