Undersjøiske tunneler, Færøyene

På Færøyene bygger NCC to veitunneler og en rundkjøring under havbunnen. Disse to delprosjekter har en verdi på omlag 2,7 milliarder SEK.

Hensikten med tunnelene er å øke mobilitet for både personer, bedrifter og offentlig forvaltning.Tunnelene reduserer reiseavstanden for flere tusen mennesker med opp til halvannen time, og med det styrke bærekraft, kommersiell konkurransekraft og den nasjonale økonomien som helhet.

Med drone over Eysturoytunnelens flotte portaler

Bli med gjennom Eysturoytunnelen

NCC har lang erfaring med å bygge tunneler. Spisskompetansen finnes i vår norske virksomhet, og vi drar nytte av vår erfaring fra de to tunnelene vi bygde på Førøyene på begynnelsen av 2000-tallet.
Kenneth Nilsson, Head of NCC infrastructure

Sandoytunnelen bygges med strenge rystelsesgrenser

Alf Helge Tollefsen

Prosjektleder, NCC Infrastructure

Per Jonsson

Divisjonsleder, NCC Infrastructure

NCC innreder Eysturoytunnelen på Færøyene

Gjennomslag i Eysturoytunnelen

Se time lapse fra stuffen i Eysturoytunnelen