E136 Breivika-Lerstad, Ålesund

NCC bygger ny firefelts innfartsvei til Ålesund med 2,6 km tunnel på strekningen Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal, på oppdrag for Statens vegvesen. Kontrakten har en verdi på ca 1.48 MNOK.

Ny innfartsvei til Ålesund på 3,3 km er det største og mest omfattende prosjektet i Bypakke Ålesund.

- Prosjektet passer spesielt godt med NCCs kompetanse innen vei- og tunnelbygging, og sammen med Statens vegvesen har vi kommet frem til en plan som legger til rette for et godt samarbeid. Vi er glade for tilliten vi har fått og ser frem til å starte arbeidet med dette viktige prosjektet, sier Kenneth Nilsson, leder for forretningsområdet NCC Infrastructure. 

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel i to løp på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal også bygges nytt toplansskryss i vest, ved Lerstad, og det blir ny gang- og sykkelveg på hele strekningen. 

Den nye vegen mellom Breivika og Lerstad skal fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre vegkapasitet til buss. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet. 

NCC har de siste årene hatt høy tunnelaktivitet på Færøyene og avsluttet i desember det siste prosjektet – Sandoytunnelen. Dermed kan NCC nå starte opp arbeidet på Breivika – Lerstad med et solid team og evne til å gjennomføre et komplekst infrastrukturprosjekt. 

NCC Norge var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var NCC som hadde lavest konkurransesum og dermed best forhold mellom pris og kvalitet. 

E136 Breivika-Lerstad, Ålesund