Hålogalandsbrua

NCC bygger to brotårn og to viadukter på Hålogalandsbrua i Nordland. Viaduktene blir til sammen 400 meter lange.

Norges nest lengste hengebru

E6 Hålogalandsbrua skal bli Norges nest lengste hengebru, åpner for trafikk i 2017. Brua har en total lengde på 1 533 m, med et spenn på 1 145 m. NCC utfører betongarbeidene på Hålogalandsbrua.

Bruk av glidestøp

Betongarbeidene til NCC omfatter tårnene og de to viaaduktene. Dette innebærer blant annet utstøping av 32 000 m³ betong og legging av 5 400 tonn armering. Entreprisen omfatter også sprenging og transport av ca. 10 000 fm³ fjell, samt å etablere forankringskammerne i fjell for innfesting av bærekablene.

Brutårnene på Hålogalandsbrua forankres under vann. I denne forbindelse har det blitt produsert og plassert 5 senkekasser på ca. 30 meters dyp, med diameter på 10 m. Senkekassene har blitt fylt med steinmasser som ballast, og på toppen har det blitt støpt en fenderplate. NCC valgte å produsere senkekassene ved å benytte seg av teknikken glidestøping. Det er første gangen glidestøping av senkekasser er tillatt brukt av Statens vegvesen.

Glidestøping er en konstruksjonsmetode hvor betongen støpes ut lagvis i en glideform som løftes med jevne mellomrom. Ved produksjonen av senkekassene på Hålogalandsbrua ble det hvert døgn støpt tre meter av fundamentet, som så ble senket ned under vann. NCC har solid kompetanse innen glidestøping og har benyttet datterselskapet Interform, til denne jobben. Selve undervannsarbeidene i forbindelse med plassering av senkekassene ble utført av NCCs datterselskap på sjøarbeider, Sjøentreprenøren.

Brutårnene er ca. 180 m høye. Fra senkekassene har det blitt benyttet klatre-forskaling på brutårnene opp til høyde med viaduktene. Fra denne høyden ble det igjen benyttet metoden glidestøping på betongarbeidene av brutårnene. NCCs entreprise innbefatter også innvendig montasje av trapp i brutårnene.

Viaduktene er på henholdsvis 250 m og 148 m. På Narvik-siden ble viadukten laget ved hjelp av en spesiallaget støpevogn. Støpevognen var nærmere 120 m lang og veide 800 tonn. Støpevognen gikk over E6 og helt ut til det første tårnet. På Øyjordsiden ble viadukten utført med reis fra bakken.

Fakta om broen

  • De to bærekablene som holder hovedspennet på broen oppe har en diameter på 47 centimeter og er 1 621 meter lange
  • Seilingshøyde i Rombaksfjorden blir 40 meter og seilingsbredden blir 200 meter
  • Total bredde blir 18,6 meter, mens viaduktene blir 15,4 meter brede
  • Bredden på kjørebane blir 9,5 meter inklusive en meter bredt midtfelt
  • Kjørehastigheten blir 80 kilometer i timen
  • NCCs entreprise innebærer 32 000 kubikkmeter betong og 5 400 tonn armering
  • I tillegg blir det gang- og sykkelveg på broen.

Les mer om de tekniske spesifikasjonene på Statens Vegvesen sine sider.

Foto og film: Erik Mårtensson
Illustrasjon: Cowi AS/Statens vegvesen

Svein-Arne
Svein-Arne Sivertsen

Distrikssjef Nord, Civil Engineering, NCC Infrastructure