Hålogalandsbrua, Narvik

NCCs betongarbeider har vært sentral i byggingen av den nye Hålogalandsbrua - med glidestøpte betongfundamenter 30 meter ned i sjøen og med betong i brotårn opp i over 172 meters høyde.

Norges nest lengste hengebru

E6 Hålogalandsbrua er Norges nest lengste hengebru. Den ble åpnet for trafikk i desember 2018. Brua har en total lengde på 1 533 m, med et spenn på 1 145 m. NCC har utført betongarbeidene på Hålogalandsbrua.

Bruk av glidestøp

Betongarbeidene til NCC har omfattet tårnene og de to viaduktene. Dette innebar blant annet utstøping av 36 000 m³ betong og legging av 6 250 tonn armering. Entreprisen har også omfattet sprenging og transport av ca. 10 000 fm³ fjell, samt etablering av forankringskammerne i fjell for innfesting av bærekablene.

Brutårnene på Hålogalandsbrua er forankret under vann. I denne forbindelse har det blitt produsert og plassert fem senkekasser på ned mot 31 meters dyp, og med en diameter på 10 m. Senkekassene har blitt fylt med steinmasser som ballast, og på toppen har det blitt støpt en fenderplate.

NCC valgte å produsere senkekassene ved å benytte seg av teknikken glidestøping. Det er første gangen glidestøping av senkekasser er tillatt brukt av Statens vegvesen.

Glidestøping er en konstruksjonsmetode hvor betongen støpes ut lagvis i en glideform som løftes med jevne mellomrom. Ved produksjonen av senkekassene på Hålogalandsbrua ble det hvert døgn støpt tre meter av fundamentet, som så ble senket ned under vann.

NCC har solid kompetanse innen glidestøping. Selve undervannsarbeidene i forbindelse med plassering av senkekassene ble utført av NCCs datterselskap på sjøarbeider, Sjøentreprenøren.

Brutårnene er over 170 m høye. Fra senkekassene har det blitt benyttet klatre-forskaling på brutårnene opp til høyde med viaduktene. Fra denne høyden ble det igjen benyttet metoden glidestøping på betongarbeidene av brutårnene. NCCs entreprise har også innbefattet innvendig montasje av trapp i brutårnene.

Viaduktene er på henholdsvis 250 m og 148 m. På Narvik-siden ble viadukten laget ved hjelp av en spesiallaget støpevogn. Støpevognen var nærmere 120 m lang og veide 800 tonn. Støpevognen gikk over E6 og helt ut til det første tårnet. På Øyjordsiden ble viadukten utført med reis fra bakken.

Fakta om broen

  • De to bærekablene som holder hovedspennet på broen oppe har en diameter på 47 centimeter og er 1 621 meter lange
  • Seilingshøyde i Rombaksfjorden er 40 meter og seilingsbredden er 200 meter
  • Total bredde er 18,6 meter, mens viaduktene er 15,4 meter brede
  • Bredden på kjørebane er 9,5 meter inklusive en meter bredt midtfelt
  • Kjørehastigheten er 80 kilometer i timen
  • NCCs entreprise har omfattet 36 000 kubikkmeter betong og 6 250 tonn armering
  • I tillegg er det bygget gang- og sykkelveg på broen.

Les mer om de tekniske spesifikasjonene på Statens Vegvesen sine sider.

Foto og film: Erik Mårtensson
Illustrasjon: Cowi AS/Statens vegvesen