Hagastaden tunnelbanestasjon, Stockholm

På oppdrag fra Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana bygger NCC stasjon Hagastaden på den nye tunnelbanelinjen til Arenastaden, i Stockholm sentrum. NCC Norges tunnelavdeling har en sentral rolle i byggingen. Prosjektet er omfattende og teknisk komplekst, der det tas særskilte og løpende hensyn til almenheten, pågående virksomheter og trafikk.

På oppdrag fra Region Stockholm bygger NCC ut tunnelbanen for å gjøre det enklere og raskere å reise mellom bydeler i den svenske hovedstaden.

Byggingen av stasjonen gjennomføres midt i Stockholm sentrum, tett på blant annet boliger, Karolinske Universitetssjukhuset, Gustav Vasas kirke, kontorer og annen bybebyggelse samt pågående trafikk både over og under jorden.

Sprengningsarbeidene og tunneldrivingen må derfor gjennomføres med særskilt lave rystelsesgrenser. Det betyr reduserte salvestørrelser slik at rystelsene tilpasses byggverk, hus, miljø og grunnforhold i området. Det medfører også løpende målinger av vibrasjoner som sprengningsarbeidet genererer, faste sprengningstider samt varslingsrutiner overfor naboer og nærmiljø.

NCCs oppdrag innebærer blant annet å bygge fire entréer, en i Karolinska Universitetssjukhuset, en på torget utenfor sykehuset, en mot Karolinska Institutet og en inngang ved Torsplan. I tillegg skal det bygges to billetthaller, en ved Torsplan og en ved Karolinska Universitetssjukhuset. NCC skal også bygge en sjakt for rulletrapper, en servicetunnel ved siden av samt sportunneler som kobler til tunnelbanens grønne linje ved Odenplan.

Prosjektorganisasjonen har ansatte fra ulike deler av NCC: Hercules, NCC Building Sweden og NCC Infrastructure i Sverige og Norge. NCC Norges tunnelavdeling som utfører selve tunneldrivingen, har lang erfaring og kompetanse fra kompliserte tunnelprosjekter, blant annet byggingen av undersjøiske tunneler på Færøyene. 

Prosjektet stiller dessuten høye krav innen arbeidsmiljø og bærekraft, og arbeidet gjennomføres innen rammen for miljøsertifiseringsordningen CEEQUAL. 

Les mer på ncc.se: Hagastaden, ny tunnelbanestation

 

Aage Lien

Leder Tunnel & Heavy Masshandling, NCC Infrastructure