Silsand skole, Senja kommune

Silsand skole, Senja

NCC har bygget nye Silsand skole og skapt et flott læremiljø for 260 elever i Senja kommune. Skolen ble overlevert byggherren i juni 2020 og tatt i bruk ved skolestart i august.

En skole for gode læreplasser og læringsmiljø

Byggingen av Silsand barneskole ble et helt annet prosjekt enn det NCC gikk i gang med. I utgangspunktet besto prosjektet av en rivedel og en renoveringsdel. Det skulle i utgangspunktet rives 2 400 kvm og renoveres 800 kvm. Slik ble det ikke. For dårlig betongkvalitet gjorde at hele skolen fra 1957 måtte rives og en helt ny skole bygges.

En lang rekke NCC-ansatte og underentreprenører har vært involvert i byggingen av nye Silsand barneskole. Alle har vært opptatt av å bygge gode læreplasser og læringsmiljøer for oppvoksende generasjoner.

Skolebarn skal trives, utvikle seg og ta imot kunnskap. Lærere og andre ansatte skal ha en god arbeidsplass. Det tror vi Silsand barneskole opplever i dag.

Milepæler i prosjektet:

August 2018 – Oppstart
September – oktober 2018 - Rivearbeider
November 2018 – mai 2019 – Prosjektering
Januar 2019 – Oppstart grunnarbeider
Februar 2019 – Oppstart betongarbeider
Mars 2019 Oppstart prefab betong
Juli 2019 – Ferdigstillelse bæresystem
Oktober 2019 – Tett råbygg
Oktober 2019 – Oppstart innvendige arbeider
Juni 2020 – Overlevering til byggherre

Bilder fra Silsand skole:

Alle bilder: Arild Skogland.