Risenga ungdomsskole, Asker

NCC Building har utviklet og bygget ungdomsskole og kulturskole for 540 elever på Risenga i Asker. Det nye skolebygget er bygget fossilfritt.

Asker kommune inngikk onsdag 9. mai 2018 kontrakt med NCC Building og NSW Arkitektur om utvikling og bygging av kommunens nye ungdoms- og kulturskole på Risenga. NCC og NSW Arkitektur vant kontrakten i sterk konkurranse med fire andre team.

Utvikler i tett samarbeid med kommunen

Kontrakten omfatter utvikling og bygging av nytt skolebygg og kulturaktivitetssenter for 540 elever fordelt på 6700 kvadratmeter over tre etasjer, samt tilhørende utearealer og sykkelparkering.

Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med utvikling og design i tett samarbeid med byggherre, underleverandører og tekniske rådgivere og har en verdi på 163 millioner kroner eks. mva. Riving av gammel skole skjer etter høstferien 2018 og byggearbeidene er i gang på nyåret 2019 med ferdigstillelse september 2020.

Fossilfritt

Risenga ungdomsskole bygges fossilfritt og er NCC Building sitt første fossilfrie byggeprosjekt. Fossilfrie byggeplasser innebærer at byggeplassen bruker energikilder som ikke gir utslipp av CO2. Anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av bygget i form av utslippsfri byggestrøm.

I tillegg er det lagt opp til valg av varmepumper basert på grunnvarme. Det er gjort energiberegninger mot energikravene i TEK 17, og energikarakter og oppvarmingskarakter A iht. Energimerkeordningen er innen rekkevidde.

Byggeprosjekter som dette bidrar til at NCC oppfyller sine mål om 50 prosent reduksjon av klimagasser på NCC sine byggeplasser.