Brynseng skole

Brynseng skole er et undervisningsbygg med en tydelig miljøprofil i Oslo.

Brynseng skole - et futurebuilt-prosjekt

Brynseng skole er en ny 1-7 skole, med flerbrukshall, for 840 elever. Skolebyggets ambisiøse miljøprofil gjør bygget til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet. Skolen er bygget som passivhus i tillegg til å være et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). nNEB er gjeldende standard for offentlige bygg i EU fra 2018. Fra 2021 vil det bli gjeldene standard for alle nybygg. Skolen blir på ca. 11 700 kvadratmeter og ferdigstilles til skolestart 2017. 

Sammen med Undervisningsbygg skal NCC være med å realisere felles ambisjoner om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. For å nå de ambisiøse miljøkravene tilfredstiller Brynseng skole en rekke strenge kriterier. Integrert i fasadene vil det bli bygget et solcelleanlegg, i tillegg til en brønnpark med varmepumper. Solcelleanlegget er på 1000 m² og produserer rundt 100.000 kWh per år.

Pedagogisk tilbud integrert i bygget

Elever og lærere kan følge med på strømproduksjon og forbruk. Det gir prosjektet en ny og spennende pedagogisk dimensjon. NCC er ledende innen bærekraftig utvikling, og dette prosjektet vitner om satsing på tydelige miljømål, der nye generasjoner vil få et innblikk i energi og miljø.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende entreprenør- og utviklingsselskaper innen utvikling av bærekraftige bygg, og har erfaring fra flere miljøsertifiserte undervisningsbygg. På tomten har det tidligere vært industriaktivitet, og før byggingen kan starte må masser med blant annet bly og olje, samt gamle bygningsrester fjernes. Byggeplassen vil følge NCCs eget konsept "Grønn byggeplass", som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Illustrasjon: HRTB