Brynseng skole

NCC bygger Brynseng skole, et undervisningsbygg med en tydelig miljøprofil i Oslo.

Brynseng skole blir futurebuilt-prosjekt

Brynseng skole blir en ny 1-7 skole, med flerbrukshall, for 840 elever. Skolebyggets ambisiøse miljøprofil vil gjøre det til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet. Skolen skal bygges som passivhus, men blir også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). nNEB blir gjeldende standard for offentlige bygg i EU fra 2018. Fra 2021 vil det bli gjeldene standard for alle nybygg. Skolen blir på ca. 11 700 kvadratmeter og ferdigstilles til skolestart 2017.

Sammen med Undervisningsbygg skal NCC være med å realisere felles ambisjoner om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. For å nå de ambisiøse miljøkravene må Brynseng skole tilfredsstille en rekke strenge kriterier. Integrert i fasadene vil det bli bygget et solcelleanlegg, i tillegg til en brønnpark med varmepumper. Solcelleanlegget skal være på 1000 m² og skal produsere rundt 100.000 kWh per år.

Pedagogisk tilbud integrert i bygget

I det ferdige bygget vil elever og lærere få mulighet til å følge strømproduksjon og forbruk. Det gir prosjektet en ny og spennende pedagogisk dimensjon. NCC skal være ledende innen bærekraftig utvikling, og dette prosjektet vitner om satsing på tydelige miljømål, der nye generasjoner vil få et innblikk i energi og miljø.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende entreprenør- og utviklingsselskaper innen utvikling av bærekraftige bygg, og har erfaring fra flere miljøsertifiserte undervisningsbygg. På tomten har det tidligere vært industriaktivitet, og før byggingen kan starte må masser med blant annet bly og olje, samt gamle bygningsrester fjernes. Byggeplassen vil følge NCCs eget konsept "Grønn byggeplass", som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Illustrasjon: HRTB