Ris ungdomsskole

NCC bygger og rehabiliterer Ris ungdomsskole i Oslo i en totalentreprise.

I prosjektet inngår oppføring av et nytt bygg med passivhusstandard og 
rehabilitering av deler av eksisterende bygninger.

Det nye bygget med passivhusstandard blir på over 3.500 kvm. I tillegg er det mer enn 6.000 kvadratmeter som skal rehabiliteres, to paviljonger skal rives og det skal bygges ny idrettsbane.

Ris skole er blant flere undervisnings- og omsorgsbygg NCC bygger etter strenge miljøkrav. De to vanligste miljøstandardene er bygg etter passivhusstandard, slik som Ris skole, og BREEAM-sertifiserte bygg.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.