Ris ungdomsskole

NCC bygger og rehabiliterer Ris ungdomsskole i Oslo i en totalentreprise.

I prosjektet inngår oppføring av et nytt bygg med passivhusstandard og 
rehabilitering av deler av eksisterende bygninger.

Det nye bygget med passivhusstandard blir på over 3.500 kvm. I tillegg er det mer enn 6.000 kvadratmeter som skal rehabiliteres, to paviljonger skal rives og det skal bygges ny idrettsbane.

Ris skole er blant flere undervisnings- og omsorgsbygg NCC bygger etter strenge miljøkrav. De to vanligste miljøstandardene er bygg etter passivhusstandard, slik som Ris skole, og BREEAM-sertifiserte bygg.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Trond Bergsland
Trond Bergsland

Avdelingsleder Sør, NCC Building