Ulsmåg skole

Nye Ulsmåg skole i Bergen er et lavenergibygg med gress på store deler av takflaten. Skolen er bygget i massivtre og solceller gir skolen ekstra tilførsel av strøm.

Skole i 90 prosent tre

Bergen har fått et tilskudd av flere treprosjekter i byen. Ett av dem er Ulsmåg skole, som består av 90 prosent tre. Bygging av trehus gir mindre CO2 i atmosfæren fordi treet fortsetter å lagre CO2 som er blitt bundet i det voksende treet.

Ulsmåg skole får plass til 600 elever og 50 lærere fordelt på syv årstrinn og 14 store rom (baser). Skolen er delt opp i småskolen, 1.-4. trinn og storskolen, 5.-7. trinn. I løpet av våren 2015 testes den nye teknologien på skolen, slik at alt er klart til skolestart 2015.

I tillegg til Ulsmåg skole, kan Bergen blant annet vise til verdens høyeste trebygning, boligblokken Treet. Økende fokus fra kommunen om å velge miljøvennlige materialer legger til rette for at bransjen blir mer innovative.