Vår organisasjon

NCC har fem nordiske forretningsområder. De hører inn under tre virksomheter med forskjellig forretningslogikk.

En industrivirksomhet under forretningsområdet NCC Industry, med hovedvekt på prosessering, særlig steinmaterialer og asfaltproduksjon. Virksomheten binder opp kapital hovedsakelig i steinbrudd og anlegg for asfaltprodukter, som har høye faste kostnader.

En bygg- og anleggsvirksomhet som utføres innenfor to ulike forretningsområder, NCC InfrastructureNCC Building Nordics og NCC Building Sweden. Virksomheten binder opp lite kapital, har en sterk kapitalflyt og er prosjektorientert.

En utviklingsvirksomhet som utføres innenfor forretningsområdet NCC Property Development. Forretningen binder opp kapital i utviklingseiendommer og pågående prosjekter. Utviklingsvirksomheten er transaksjonsrettet, og markedsrisikoen er større enn for de øvrige forretningsområdene. Det skyldes at det tar mange år fra tomtekjøp til ferdig prosjekt.

Det tidligere forretningsområdet NCC Housing, med hovedvekt på boligutvikling,  er fortsatt en del av NCC, men er fra 1. januar 2016 et eget og selvstendig selskap.

organisationsschema2