NCC Building Nordics

NCC Building Nordics bygger bærekraftige kontorer, undervisnings- og helsebygg og boliger for offentlige og private kunder i Norge, Danmark og Finland.

Byggevirksomheten i hele Norden gjennomføres via to forretningsområder. NCC Building Sweden arbeider i det svenske markedet og NCC Building Nordics betjener de norske, danske og finske markedene.

NCC Building Nordics utvikler og bygger kontorer, boliger og offentlige bygg som skoler, sykehus og idrettshaller, samt svømmehaller og næringsbygg som butikker og varehus.

Høy kompetanse og gjennomføringsevne innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder gjør NCC Building Nordics til en foretrukken partner. NCC Building Nordics har et særlig fokus på å utvikle prosjektene i en tidlig-fase med sine kunder, slik at man i fellesskap kommer frem til de totalt sett mest optimale løsningene for pris, kvalitet og bærekraft.  

I Norge skal NCC Building Nordics være en foretrukken samspillspartner og entreprenør med et spesielt fokus på segmentene kontor, helsebygg, undervisningsbygg og badeanlegg/svømmehaller.

risenga_ungdomsskole
Risenga ungdomskole, Asker

Asker kommune inngikk onsdag 9. mai kontrakt med NCC Building og NSW Arkitektur om utvikling og bygging av kommunens nye ungdoms- og kulturskole på Risenga. NCC og NSW Arkitektur vant kontrakten i sterk konkurranse med fire andre team.

Risenga ungdomsskole bygges fossilfritt og er NCC Building sitt første fossilfrie byggeprosjekt. Fossilfrie byggeplasser innebærer at byggeplassen bruker energikilder som ikke gir utslipp av CO2. Anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av bygget i form av utslippsfri byggestrøm.

Les mer
roykenbadet-inne
Røykenbadet, Røyken

Den nye og moderne svømmehallen består av tre etasjer med en fasade kledd i Røyken-granitt. Bygget har et totalt areal på omtrent 8350 kvadratmeter og har en verdi på 232 millioner kroner.

Ved siden av selve svømmehallen og garderober med tekniske rom og andre driftsrelaterte arealer rommer bygget helsedel med bredt tilbud til kommunen sine innbyggere(tannlege, legekontor, naprapat, fysioterapeut, frisør). I 3. etg. er det eget treningssenter, klatre- og buldre rom over hele tre plan og kiosk/kaffe i inngangspartiet. Med andre ord er bygget et konsept bygg hvor de ulike delene i bygget er avhengig og drar nytte av hverandre og som gjør at man håper at bygget vil i lang tid tjene Røyken, Hurums og omkringliggende kommuner. Helse og velvære har lenge vært Røykenbadets slagord. I programmet lå blant annet energivennlige løsninger, automatisk vannrenseanlegg, bestandige materialer og svømmeanlegg for alle aldersgrupper.

Les mer
Roger_Nygard2
Roger Nygård

Head of Building Norway, NCC Building Norge, NCC Building Nordics