NCC Building Nordics

NCC Building Nordics bygger bærekraftige kontorer, undervisnings- og helsebygg og boliger for offentlige og private kunder i Norge, Danmark og Finland.

Byggevirksomheten i hele Norden gjennomføres via to forretningsområder. NCC Building Sweden arbeider i det svenske markedet og NCC Building Nordics betjener de norske, danske og finske markedene.

NCC Building Nordics utvikler og bygger kontorer, boliger og offentlige bygg som skoler, sykehus og idrettshaller, samt svømmehaller og næringsbygg som butikker og varehus.

Høy kompetanse og gjennomføringsevne innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder gjør NCC Building Nordics til en foretrukken partner. NCC Building Nordics har et særlig fokus på å utvikle prosjektene i en tidlig-fase med sine kunder, slik at man i fellesskap kommer frem til de totalt sett mest optimale løsningene for pris, kvalitet og bærekraft.  

I Norge skal NCC Building Nordics være en foretrukken samspillspartner og entreprenør med et spesielt fokus på segmentene kontor, helsebygg, undervisningsbygg og badeanlegg/svømmehaller.