NCC Building Sweden

Vi bygger bærekraftige boliger, kontorer og offentlige bygg i Sverige.

Byggevirksomheten gjennomføres i hele Sverige.

NCC Building Sweden utvikler og bygger primært boliger og kontorer, men også offentlige bygg som skoler, sykehus og idrettshaller, og næringsbygg som butikker og varehus.

Rehabilitering av boliger og kontorer er et stadig viktigere markedssegment. Bygninger fra 1960- og 70-tallet har store rehabiliteringsbehov og NCC har ambisjoner om å være en stor aktør i dette markedet.

Med et høyt kompetansenivå innen bærekraft, digitalisering og kundefokuserte samspills- og samarbeidsmetoder slik som partnering utvikler NCC Building Sweden prosjektene sammen med kunden i en tidlig fase.